Προσβασιμότητα στο Cisco Jabber for Mac 11.6

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
 

Εικονίδια προσβασιμότητας

Τα εικονίδια κατάστασης προσβασιμότητας χρησιμοποιούν σύμβολα για να δείξουν τη διαθεσιμότητα.

Για να χρησιμοποιήσετε τα εικονίδια κατάστασης προσβασιμότητας, επιλέξτε Jabber > Προτιμήσεις > Κατάσταση > Χρήση εικονιδίων προσβασιμότητας παρουσίας.

Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τα τυπικά εικονίδια και τα εικονίδια κατάστασης προσβασιμότητας:
                     
Τυπικό εικονίδιοΕικονίδιο προσβασιμότηταςΠεριγραφή

Διαθέσιμος

Λείπει

Μην ενοχλείτε

Μη διαθέσιμος

Πλοήγηση πληκτρολογίου

Χρησιμοποιήστε COMMAND + αριθμό για μετακίνηση σε κάθε καρτέλα. Για παράδειγμα, για μετακίνηση στην πρώτη καρτέλα, χρησιμοποιήστε COMMAND + 1. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab και τα πλήκτρα βέλους για πλοήγηση διαμέσου του βασικού παραθύρου.

 

Attachments

    Outcomes