การโทรผ่าน URI ใน Cisco Jabber สำหรับ Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
 

กำลังโทร URI

   

คุณสามารถใช้การโทรผ่าน URI เพื่อโทรหาและวิเคราะห์ผู้ติดต่อด้วย Uniform Resource Identifiers (URI) ได้

   

ผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับ Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) จะสามารถเข้าใช้งานได้โดยใช้ URI ที่เชื่อมโยงของแต่ละคนเท่านั้น

    

ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ที่ชื่อ Anita Perez จะมี SIP URI ต่อไปนี้เชื่อมโยงไว้กับหมายเลขไดเรกทอรีของเธอ: aperez@example.com การโทรผ่าน URI ช่วยให้ผู้ใช้สามารถโทรหา Anita ได้โดยใช้ SIP URI ของเธอแทนหมายเลขไดเรกทอรี

    

ผู้ติดต่อที่นำเข้าจาก Microsoft Outlook

ผู้ติดต่อที่นำเข้าจาก Microsoft Outlook อาจมี SIP URI สำหรับรุ่นที่ออกมาก่อน Apple OS X Maverick เวอร์ชั่น 10.9 สมุดที่อยู่บน Mac อาจไม่แสดงตัวอักษรบางตัว เช่น aperez@example.com อาจแสดงผลเป็น aperezexamplecom อย่างไรก็ตาม คุณจะยังคงสามารถค้นหาและโทรโดยใช้ URI เหล่านี้ได้

ตั้งค่า SIP URI

คุณสามารถสร้าง SIP URI สำหรับผู้ติดต่อในสมุดที่อยู่บน Mac ของคุณได้

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กำหนดค่าปลั๊กอินสมุดที่อยู่ของ Cisco Jabber สำหรับ Mac เรียบร้อยแล้ว


      
ขั้นตอนที่ 1    เลือกผู้ใช้ในสมุดที่อยู่บน Mac ของคุณ แล้วเลือก แก้ไข
ขั้นตอนที่ 2    ภายในส่วนโทรศัพท์ของนามบัตรผู้ติดต่อ ให้เพิ่ม SIP URI สำหรับผู้ติดต่อของคุณ
ขั้นตอนที่ 3    เลือก เสร็จ

การโทรหาผู้ติดต่อโดยใช้ SIP URI

คุณสามารถโทรหาผู้ติดต่อโดยใช้ SIP URI ของผู้ติดต่อได้


     
ขั้นตอนที่ 1    ป้อนตัวอักษรของ URI โดยมีสัญลักษณ์ @ และตัวอักษรตามหลัง @ อย่างน้อยสองตัว ตัวอย่างเช่น aperez@ex บริคเล็ตการโทรจะแสดงผลลัพธ์
ขั้นตอนที่ 2    เลือก โทร ในบริคเล็ต เพื่อโทรหาผู้ติดต่อโดยใช้ SIP URI

 

Attachments

    Outcomes