สถานะการติดต่อใน Cisco Jabber สำหรับ Mac 11.6

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
 

ไอคอนสถานะการติดต่อ

ไอคอนสถานะการติดต่อจะใช้สัญลักษณ์ในการแสดงสถานะ

หากต้องการใช้ไอคอนสถานะการติดต่อ ให้เลือก Jabber > การกำหนดค่า > สถานะ > ใช้ไอคอนแสดงสถานะการติดต่อ

ตารางต่อไปนี้จะแสดงไอคอนมาตรฐานและไอคอนสถานะการติดต่อ:
                     
ไอคอนมาตรฐานไอคอนสถานะการติดต่อคำอธิบาย

ว่าง

ไม่อยู่

ส่วนตัว

ไม่มี

การนำทางด้วยคีย์บอร์ด

ใช้ COMMAND + ตัวเลขเพื่อเลื่อนไปยังแต่ละแท็บ ตัวอย่างเช่น หากต้องการย้ายไปยังแท็บแรกให้ใช้ COMMAND + 1 ใช้ปุ่มแท็บและปุ่มลูกศรในการนำทางผ่านหน้าต่างหลัก

 

Attachments

    Outcomes