Ułatwienia dostępu w aplikacji Cisco Jabber dla Mac 11.6

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
 

Ikony dostępności

Ikony stanu dostępności korzystają z symboli do prezentowania dostępności.

Aby użyć ikon stanu dostępności, wybierz kolejno opcje Jabber > Preferencje > Stan > Użyj dostępnych ikon dostępności.

W poniższej tabeli przedstawiono standardowe ikony stanu i ikony stanu dostępności:
                     
Ikona standardowaIkona dostępnościOpis

Dostępny

Niedostępny

Nie przeszkadzać

Niedostępny

Nawigacja za pomocą klawiatury

Naciśnij COMMAND + numer, aby przełączać się między kartami. Na przykład aby przejść do pierwszej karty, naciśnij COMMAND + 1. Naciśnij klawisz Tab i klawisze strzałek, aby przemieszczać się w oknie głównym.

 

Attachments

    Outcomes