Επιλογές συνομιλίας του Cisco Jabber for Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
Σε μια συνομιλία μπορείτε να κάνετε τα εξής:

  • Να στείλετε μια αποτύπωση οθόνης

  • Να στείλετε ένα αρχείο

  • Να επεξεργαστείτε τη γραμματοσειρά

  • Να επεξεργαστείτε το χρώμα της γραμματοσειράς

  • Να εισαγάγετε ένα emoticon

  • Να προσθέσετε συμμετέχοντες, για να δημιουργήσετε μια ομαδική συνομιλία
Attachments

    Outcomes