Χρήση των στοιχείων ελέγχου κλήσεων στο Cisco Jabber for Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Όταν βρίσκεστε σε κλήση με μια επαφή, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα στοιχεία ελέγχου κλήσεων για να κάνετε τα εξής:

  • Θέτετε σε σίγαση και διακόπτετε τη σίγαση της κλήσης

  • Εκκινείτε ή διακόπτετε το βίντεο

  • Ρυθμίζετε την ένταση της κλήσης

  • Εμφανίζετε το πληκτρολόγιο κλήσεων

  • Θέτετε την κλήση σε κράτηση

  • Μεταβιβάζετε την κλήση

  • Τερματίζετε την κλήση
Attachments

    Outcomes