Použití ovládacích prvků hovorů v aplikaci Cisco Jabber pro Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Když telefonujete s některým ze svých kontaktů, ovládací prvky hovoru vám umožní:

  • Ztlumit hovor nebo zrušit ztlumení

  • Spustit nebo zastavit video

  • Upravit hlasitost hovoru

  • Zobrazit klávesnici telefonu

  • Přidržet hovor

  • Přepojit hovor

  • Ukončit hovor
Attachments

    Outcomes