Κεντρικό παράθυρο του Cisco Jabber for Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
1. Μήνυμα κατάστασης

6. Μηνύματα αυτόματου τηλεφωνητή

2. Γραμμή αναζήτησης ή κλήσης

7. Συναντήσεις

3. Επαφές

8. Προσαρμοσμένες ομάδες

4. Συνομιλίες

9. Στοιχεία ελέγχου τηλεφώνου

5. Πρόσφατες

 Attachments

    Outcomes