แชทใน Cisco Jabber สำหรับ Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

เริ่มต้นการแชตเป็นกลุ่ม


ขั้นตอนที่ 1               เลือก Jabber > ไฟล์ > สร้างแชทกลุ่มใหม่
ขั้นตอนที่ 2               พิมพ์ผู้ติดต่อที่คุณต้องการเชิญลงในช่อง ผู้คน
ขั้นตอนที่ 3               ป้อนเรื่องสำหรับการแชตเป็นกลุ่มของคุณ
ขั้นตอนที่ 4               เลือก เชิญ

โอนไฟล์


ขั้นตอนที่ 1               ในหน้าต่างแชท คุณสามารถเลือกไอคอนโอนไฟล์ได้
ขั้นตอนที่ 2               เลือกไฟล์ที่จะโอน
ขั้นตอนที่ 3               เลือก ส่ง

ตั้งค่าตัวเลือกความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถกำหนดตัวเลือกความเป็นส่วนตัว เพื่อควบคุมผู้ที่สามารถมองเห็นสถานะของคุณและส่งข้อความถึงคุณได้ เมื่อคุณบล็อกผู้ติดต่อ บุคคลดังกล่าวจะไม่สามารถดูสถานะความพร้อมใช้งานของคุณ หรือส่งข้อความหาคุณได้


ขั้นตอนที่ 1               เลือก Jabber > การกำหนดค่า > ความเป็นส่วนตัว
ขั้นตอนที่ 2               เลือกการกำหนดค่าความเป็นส่วนตัวของคุณในส่วน นโยบาย
ขั้นตอนที่ 3               ปิดหน้าต่าง การกำหนดค่า เพื่อใช้งานการเปลี่ยนแปลง

ส่งข้อความเผยแพร่

คุณสามารถส่งข้อความถึงกลุ่มผู้ติดต่อของคุณ ผู้รับจะได้รับข้อความเผยแพร่ในลักษณะเดียวกับการแชท 1:1


ขั้นตอนที่ 1               จากรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ ให้เลือกผู้ติดต่อทั้งหมดที่คุณต้องการส่งข้อความเผยแพร่

หากคุณต้องการส่งข้อความถึงทั้งกลุ่ม ให้เลือกส่วนหัวของกลุ่มผู้ติดต่อ

ขั้นตอนที่ 2               คลิกขวาบนผู้ติดต่อที่เลือก จากนั้นเลือก ส่งข้อความเผยแพร่ หน้าต่าง ส่งข้อความเผยแพร่ จะปรากฏขึ้น
ขั้นตอนที่ 3               ป้อนข้อความของคุณลงในกล่องข้อความ หากคุณต้องการเพิ่มผู้คนลงในข้อความเผยแพร่ คุณสามารถค้นหาได้จากในช่องผู้คนและทำการเพิ่ม
ขั้นตอนที่ 4               เลือก ส่ง


Attachments

    Outcomes