ใช้การควบคุมการโทรใน Cisco Jabber สำหรับ Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

เมื่อคุณสนทนากับผู้ติดต่ออยู่ คุณสามารถใช้การควบคุมการโทรในการ:

  • ปิดเสียงหรือเปิดเสียงการโทร

  • เริ่มต้นหรือหยุดการใช้วิดีโอ

  • ปรับระดับเสียง

  • แสดงแป้นตัวเลข

  • พักสาย

  • โอนสาย

  • วางสาย
Attachments

    Outcomes