Połączenia konferencyjne w aplikacji Cisco Jabber dla Mac 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Konfigurowanie informacji o moście

W przypadku połączeń konferencyjnych można określić numer alternatywny.


        
Krok 1    Wybierz kolejno opcje Jabber > Preferencje systemowe. Zostanie otwarte okno preferencji.
Krok 2    Wybierz kartę Połączenia.
Krok 3    Wybierz kartę Ogólne.
Krok 4    Wybierz opcję Używaj mojej usługi konferencyjnej.
Krok 5    Wprowadź numer lub adres URI dla mostu.

Jeśli administrator dodał schemat mostu, tego pola nie można edytować.

Krok 6    (Opcjonalnie) Wprowadź kod PIN prowadzącego.
Krok 7    (Opcjonalnie) Wprowadź kod PIN gościa.

Tworzenie połączenia konferencyjnego

W aplikacji można szybko rozpocząć połączenie konferencyjne z dwoma lub więcej kontaktami.
Zanim rozpoczniesz

Upewnij się, że w oknie Preferencje połączeń wybrano opcję Używaj mojej usługi konferencyjnej.


      
Krok 1    Aby utworzyć połączenie konferencyjne, wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Z listy kontaktów wybierz co najmniej dwa kontakty, a następnie wybierz ikonę połączenia.
 • Wybierz nagłówek grupy kontaktów, a następnie wybierz ikonę połączenia.
Krok 2    W oknie Zaproś do konferencji dodaj inne osoby, które chcesz zaprosić.
Krok 3    Zaktualizuj temat czatu grupowego.
Krok 4    Z listy Ostatnie kontakty wybierz dodatkowe osoby.
Krok 5    Wybierz opcję Zaproś.

Tworzenie połączenia konferencyjnego bez rezerwacji

Połączenie konferencyjne bez rezerwacji można utworzyć przez scalenie połączeń.


    
Krok 1    Nawiąż połączenie z pierwszym kontaktem.
Krok 2    Nawiąż drugie połączenie z innym kontaktem. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
Krok 3    Wybierz kolejno opcje Więcej > Scal. Połączenia zostaną scalone w połączenie konferencyjne.

 

Attachments

  Outcomes