Tworzenie osobistych komunikatów o stanie w aplikacji Cisco Jabber dla Mac 11.6

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

   

Komunikaty domyślne można zastąpić osobistymi komunikatami o stanie, które będą od razu widoczne dla kontaktów.

    


       
Krok 1    Wybierz ikonę dla niestandardowego komunikatu o stanie.
Krok 2    W oknie głównym wybierz pole komunikatu o stanie.
Krok 3    Wprowadź komunikat do wyświetlenia.
Krok 4    Naciśnij klawisz Return na klawiaturze.

W aplikacji Cisco Jabber zostanie wyświetlony osobisty komunikat o stanie.


 


Attachments

    Outcomes