Karty niestandardowe aplikacji Cisco Jabber dla Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
 

Tworzenie kart niestandardowych

Karty niestandardowe umożliwiają wyświetlanie zawartości HTML w oknie głównym.


      
Krok 1    Wybierz kolejno opcje Plik > Nowa niestandardowa karta. Zostanie otwarte okno tworzenia nowej karty niestandardowej.
Krok 2    Dodaj szczegóły karty niestandardowej w następujących polach:
  • Nazwa karty — wprowadź opcjonalną nazwę karty niestandardowej. Nazwa ta będzie widoczna po umieszczeniu kursora na karcie.
  • Adres URL strony — wprowadź adres URL zawartości karty niestandardowej.
Krok 3    Wybierz opcję Utwórz. Karta niestandardowa zostanie dodana do okna głównego.

Usuwanie kart niestandardowych

Utworzone karty niestandardowe można usuwać.


      
Krok 1    Wybierz kartę do usunięcia.
Krok 2    Wybierz kolejno opcje Jabber > Plik > Usuń niestandardową kartę.
Krok 3    Wybierz opcję Usuń. Karta zostanie usunięta.

 

Attachments

    Outcomes