Använd samtalskontroller i Cisco Jabber för Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

När du är i ett samtal med en kontakt kan du använda samtalskontrollerna för att:

  • slå på och av ljudet under samtalet

  • starta och stoppa videoströmmen

  • justera samtalsvolymen

  • visa knappsatsen

  • parkera samtalet

  • överför samtalet

  • avsluta samtalet.
Attachments

    Outcomes