Czat w aplikacji Cisco Jabber dla Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Rozpoczynanie czatu grupowego


Krok 1               Wybierz kolejno opcje Jabber > Plik > Nowy czat grupowy.
Krok 2               W polu Osoby wprowadź kontakty, które chcesz zaprosić.
Krok 3               Wpisz temat czatu grupowego.
Krok 4               Wybierz opcję Zaproś.

Przesyłanie plików


Krok 1               W oknie czatu można wybrać ikonę przesyłania plików .
Krok 2               Wybierz plik do przesłania.
Krok 3               Wybierz opcję Wyślij.

Ustawianie opcji prywatności

Opcje prywatności umożliwiają określenie, kto może widzieć status i wysyłać wiadomości do użytkownika. Po zablokowaniu kontaktu taka osoba nie może sprawdzać statusu dostępności ani wysyłać wiadomości błyskawicznych.


Krok 1               Wybierz kolejno opcje Jabber > Preferencje > Prywatność.
Krok 2               W sekcji Zasady wybierz preferencje prywatności.
Krok 3               Zamknij okno Preferencje, aby zastosować zmiany.

Wysyłanie wiadomości rozgłoszeniowych

Pojedynczą wiadomość można łatwo przesłać do grupy kontaktów. Odbiorcy otrzymują wiadomość rozgłoszeniową podobnie jak wiadomości czatu 1 : 1.


Krok 1               Z listy kontaktów wybierz kontakty, do których chcesz wysłać wiadomość rozgłoszeniową.

Jeśli chcesz wysłać wiadomość do całej grupy, wybierz nagłówek grupy kontaktów.

Krok 2               Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane kontakty i wybierz opcję Wyślij komunikat rozgłaszany. Zostanie wyświetlone okno Wyślij komunikat rozgłaszany.
Krok 3               Wprowadź wiadomość w polu tekstowym. Jeśli chcesz dodać więcej osób, można je wyszukać w polu Osoby, a następnie dodać.
Krok 4               Wybierz opcję Wyślij.


Attachments

    Outcomes