การโทรสัมมนาใน Cisco Jabber สำหรับ Mac 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

กำหนดค่าข้อมูลบริดจ์

คุณสามารถกำหนดตัวเลขสำรองเพื่อใช้ในการโทรสัมมนาของคุณได้


        
ขั้นตอนที่ 1    เลือก Jabber > การกำหนดค่าระบบ หน้าต่างการกำหนดค่าจะเปิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 2    เลือกแท็บ การโทร
ขั้นตอนที่ 3    เลือกแท็บ ทั่วไป
ขั้นตอนที่ 4    เลือกตัวเลือก ใช้บริการสัมมนาของฉัน
ขั้นตอนที่ 5    ป้อนหมายเลข URI สำหรับบริดจ์ของคุณ

หากผู้ดูแลของคุณเพิ่มรูปแบบบริดจ์ไว้ คุณจะไม่สามารถแก้ไขช่องนี้ได้

ขั้นตอนที่ 6    (ทางเลือก)ป้อน PIN โฮสต์
ขั้นตอนที่ 7    (ทางเลือก)ป้อน PIN เกสต์

สร้างการโทรสัมมนา

คุณสามารถเริ่มต้นการโทรสัมมนาร่วมกับผู้ติดต่ออย่างน้อยสองรายได้อย่างรวดเร็ว
ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก ใช้บริการการกำหนดค่าของฉัน ในหน้าต่าง การกำหนดค่าการโทร


      
ขั้นตอนที่ 1    หากต้องการสร้างการโทรสัมมนา คุณสามารถเลือกหนึ่งในรายการต่อไปนี้:
 • เลือกผู้ติดต่ออย่างน้อยสองรายในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ แล้วเลือกไอคอนการโทร
 • เลือกส่วนหัวของกลุ่มผู้ติดต่อของคุณและเลือกไอคอนการโทร
ขั้นตอนที่ 2    ในหน้าต่าง เชิญเข้าร่วมการสัมมนา ให้พิมพ์ชื่อผู้ที่คุณต้องการเชิญ
ขั้นตอนที่ 3    อัพเดตหัวข้อแชทกลุ่ม
ขั้นตอนที่ 4    เลือกบุคคลเพิ่มเติมจากรายชื่อผู้ติดต่อเร็วๆ นี้
ขั้นตอนที่ 5    เลือก เชิญ

สร้างการโทรสัมมนาเฉพาะกิจ

คุณสามารถสร้างการสัมมนาเฉพาะกิจกับผู้ติดต่อของคุณได้ เพียงรวมสายของคุณเพื่อสร้างการโทรสัมมนา


    
ขั้นตอนที่ 1    เริ่มต้นการโทรกับผู้ติดต่อรายแรกของคุณ
ขั้นตอนที่ 2    เริ่มต้นการโทรครั้งที่สองกับผู้ติดต่ออีกราย สายแรกจะถูกพักไว้โดยอัตโนมัติ
ขั้นตอนที่ 3    เลือก เพิ่มเติม > รวม จากนั้นทั้งสองสายจะถูกรวมเข้าไปยังการโทรสัมมนา

 

Attachments

  Outcomes