Konverzace v aplikaci Cisco Jabber pro Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Zahájení skupinové konverzace


Krok 1               Zvolte položky Jabber > Soubor > Nová·skupina·konverzace.
Krok 2               Zadejte kontakty, které chcete pozvat, do pole Lidé.
Krok 3               Upravte předmět skupinové konverzace.
Krok 4               Vyberte položku Pozvat.

Přenos souborů


Krok 1               V okně konverzace můžete vybrat ikonu přenosu souborů .
Krok 2               Vyberte soubor k přenosu.
Krok 3               Zvolte Odeslat.

Nastavení možností soukromí

Můžete nastavit možnosti soukromí, které určují, kdo může vidět váš stav a zasílat vám zprávy. Když zablokujete některý kontakt, daná osoba neuvidí váš stav dostupnosti a nemůže vám zasílat rychlé zprávy.


Krok 1               Vyberte možnosti Jabber > Předvolby > Ochrana·osobních·údajů.
Krok 2               Předvolby soukromí můžete nastavit v části Zásady.
Krok 3               Zavřete okno Předvolby, aby se změny použily.

Rozeslání zprávy

Skupině kontaktů můžete snadno rozeslat stejnou zprávu. Příjemci obdrží rozesílané zprávy stejným způsobem jako osobní zprávy.


Krok 1               V seznamu kontaktů vyberte všechny kontakty, kterým chcete rozeslat zprávu.

Chcete-li zprávu odeslat celé skupině, vyberte záhlaví požadované skupiny kontaktů.

Krok 2               Klikněte pravým tlačítkem myši na vybrané kontakty a zvolte položku Odeslat·rozesílanou·zprávu. Zobrazí se okno Odeslat·rozesílanou·zprávu.
Krok 3               Zadejte do textového pole zprávu. Chcete-li přidat více příjemců rozesílané zprávy, můžete je vyhledat v poli Lidé a přidat je.
Krok 4               Zvolte Odeslat.


Attachments

    Outcomes