Używanie elementów sterujących połączeniem w aplikacji Cisco Jabber dla Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

W trakcie połączenia z kontaktem możesz użyć elementów sterujących połączeniem, aby:

  • wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie połączenia,

  • włączyć lub wyłączyć obraz wideo,

  • zmienić głośność połączenia,

  • wyświetlić klawiaturę do wybierania numerów,

  • wstrzymać połączenie,

  • przekazane,

  • zakończyć połączenie.
Attachments

    Outcomes