Pokoje czatu w aplikacji Cisco Jabber dla Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
 

Dołączanie do pokojów czatu

Dołączając do pokoju czatu, można brać udział w konwersacji lub czytać wiadomości wprowadzane w nim przez wielu uczestników we wspólnym oknie czatu. Wszystkie pokoje, w których uczestniczysz, są wymienione na karcie Moje pokoje. Gdy administrator doda użytkownika do pokoju czatu, pokój zostanie natychmiast dodany do karty Moje pokoje.


      
Krok 1    W oknie głównym kliknij ikonę pokojów czatu i wybierz opcję Wszystkie pokoje.
Krok 2    Wskaż pokój na liście alfabetycznej. Do pokoju ograniczonego do wybranych osób nie można dołączyć samodzielnie. Można zostać do niego dodanym tylko przez administratora. W przypadku pokojów ograniczonych, których użytkownik nie jest członkiem, zamiast przycisku Dołącz widoczna jest ikona kłódki.
Krok 3    Wybierz opcję Dołącz obok pokoju, do którego chcesz dołączyć. W przypadku pokojów, których jesteś członkiem, wyświetlany jest znacznik.

Udział w pokojach czatu

Po dodaniu do pokoju czatu możesz brać udział w dyskusji w pokoju czatu i przeglądać jej historię.


       
Krok 1    Wybierz kartę Pokoje czatów. Zostaną wyświetlone wszystkie pokoje czatu, w których uczestniczysz.
Krok 2    Kliknij dwukrotnie pokój, do którego chcesz wejść.
Krok 3    Po prawej stronie okna czatu widać listę uczestników.
Krok 4    Przeczytaj dyskusję i wprowadź swoje wiadomości na czacie. Historia konwersacji jest trwała. Po wyjściu z pokoju czatu i zamknięciu klienta można powrócić do konwersacji w tym pokoju. Po powrocie do pokoju czatu można przeczytać wiadomości wysłane przez innych członków, gdy użytkownik nie był zalogowany. W pokoju czatu wybierz przycisk Pokaż więcej, aby wyświetlić starsze wiadomości.

Wyszukiwanie w pokojach czatu

W pokojach czatu można wyszukiwać wystąpienia słów kluczowych. Przeszukiwane będą tylko te pokoje, których jesteś członkiem.


      
Krok 1    W polu Wyszukaj lub połącz klienta wprowadź szukany termin.
Krok 2    Z listy wybierz opcję Wyszukaj wiadomości w pokoju czatu. Zostanie wyświetlone okno z wynikami wyszukiwania.
Krok 3    Wybierz opcję Wejdź, aby przejść do pokoju czatu z listy lub zawęź wyniki wyszukiwania za pomocą ikony wyszukiwania zaawansowanego.

 

Attachments

    Outcomes