Kontakter i Cisco Jabber för Mac 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Konfigurera Mac-adressbokstillägget

Du kan aktivera ett alternativ i Mac-adressbokstillägget så att du kan ringa till kontakter i Cisco Jabber direkt från din Mac-adressbok.


   
Steg 1    Gå till Jabber > Installera Mac-adressbokstillägg.
Steg 2    Gå till Jabber > Inställningar > Allmänt > Aktivera integrering med Mac-adressbok. Programmet måste startas om för att detta ska börja gälla.

Sortera kontakter

För att se vilka av dina kontakter som är tillgängliga kan du sortera kontakter efter status.


   
Steg 1    Gå till Visa > Sortera kontakter efter.
Steg 2    Välj hur kontakterna ska sorteras, antingen efter Status eller Namn. Alla kontakter sorteras efter status eller namn.

Lägg till kataloggrupper

Du kan lägga till en kataloggrupp i din kontaktlista.


    
Steg 1    Gå till Jabber > Kontakter > Ny kataloggrupp
Steg 2    Ange namnet på kataloggruppen.
Steg 3    Välj OK.

Konfigurera avisering när kontakt blir tillgänglig

Du kan välja att bli aviserad när dina kontakter blir tillgängliga.


   
Steg 1    Välj en kontakt, en grupp med kontakter eller rubriken på kontaktgruppen.
Steg 2    Högerklicka och välj Avisera när tillgänglig. Du får en avisering när respektive kontakt blir tillgänglig.

 

Attachments

  Outcomes