Κλήσεις συνδιάσκεψης στο Cisco Jabber for Mac 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Διαμόρφωση πληροφοριών γέφυρας

Μπορείτε να καθορίσετε έναν εναλλακτικό αριθμό που να χρησιμοποιείται για τις κλήσεις συνδιάσκεψής σας.


        
Βήμα 1    Επιλέξτε Jabber > Προτιμήσεις συστήματος. Ανοίγει το παράθυρο προτιμήσεων.
Βήμα 2    Επιλέξτε την καρτέλα Κλήσεις.
Βήμα 3    Επιλέξτε την καρτέλα Γενικά.
Βήμα 4    Επιλέξτε την επιλογή Χρήση της υπηρεσίας συνδιάσκεψης.
Βήμα 5    Εισαγάγετε τον αριθμό ή το URI για τη γέφυρά σας.

Εάν ο διαχειριστής σας έχει προσθέσει ένα μοτίβο γέφυρας, δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτό το πεδίο.

Βήμα 6    (Προαιρετικά) Εισαγάγετε το PIN κεντρικού υπολογιστή.
Βήμα 7    (Προαιρετικά) Εισαγάγετε το PIN επισκέπτη.

Δημιουργία κλήσης συνδιάσκεψης

Μπορείτε να ξεκινήσετε γρήγορα μια κλήση συνδιάσκεψης με δύο ή περισσότερες επαφές.
Πριν ξεκινήσετε

Βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο Χρήση της υπηρεσίας συνδιάσκεψης είναι επιλεγμένο στο παράθυρο Προτιμήσεις κλήσεων.


      
Βήμα 1    Για να δημιουργήσετε μια κλήση διάσκεψης, μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα:
 • Επιλέξτε δύο ή περισσότερες επαφές στη λίστα επαφών σας και επιλέξτε το εικονίδιο κλήσης.
 • Επιλέξτε την κεφαλίδα της ομάδας επαφών σας και επιλέξτε το εικονίδιο κλήσης
Βήμα 2    Στο παράθυρο Πρόσκληση σε συνδιάσκεψη, προσθέστε οποιαδήποτε πρόσθετα άτομα θέλετε να προσκαλέσετε.
Βήμα 3    Ενημερώστε το θέμα για την ομαδική συνομιλία.
Βήμα 4    Επιλέξτε οποιαδήποτε πρόσθετα άτομα από τη λίστα Πρόσθετες επαφές.
Βήμα 5    Επιλέξτε Πρόσκληση.

Δημιουργία κλήσης συνδιάσκεψης ad hoc

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια συνδιάσκεψη ad hoc με τις επαφές σας – απλά συγχωνεύστε τις κλήσεις σας για να δημιουργήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης.


    
Βήμα 1    Ξεκινήστε μια κλήση με την πρώτη επαφή σας.
Βήμα 2    Ξεκινήστε μια δεύτερη κλήση με μια άλλη επαφή – η δεύτερη επαφή θα τεθεί αυτόματα σε αναμονή.
Βήμα 3    Επιλέξτε Περισσότερα > Συγχώνευση και οι δύο επαφές συγχωνεύονται σε μια κλήση συνδιάσκεψης.

 

Attachments

  Outcomes