Konferenssamtal i Cisco Jabber för Mac 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Konfigurera brygginformation

Du kan ange ett alternativt nummer som används till konferenssamtal.


        
Steg 1    Gå till Jabber > Systeminställningar. Fönstret Inställningar öppnas.
Steg 2    Gå till fliken Samtal.
Steg 3    Gå till fliken Allmänt.
Steg 4    Välj alternativet Använd min konferenstjänst.
Steg 5    Ange numret eller URI:en till din brygga.

Om din administratör har lagt till ett bryggmönster kan du inte redigera detta fält.

Steg 6    (Valfritt)Ange en värd-PIN-kod.
Steg 7    (Valfritt)Ange en gäst-PIN-kod.

Skapa ett konferenssamtal

Du kan snabbt starta ett konferenssamtal med två eller fler kontakter.
Innan du börjar

Kontrollera att Använd min konferenstjänst är markerat i fönstret Samtalsinställningar.


      
Steg 1    För att skapa ett konferenssamtal kan du välja något av följande:
 • Välj två eller fler kontakter i kontaktlistan och tryck på samtalsikonen.
 • Välj rubrik på kontaktgruppen och tryck på samtalsikonen
Steg 2    I fönstret Bjud in till konferens lägger du till eventuella övriga personer som du vill bjuda in.
Steg 3    Uppdatera ämnet för gruppchatten.
Steg 4    Välj eventuella övriga personer i listan med senaste kontakter.
Steg 5    Välj Bjud in.

Skapa ett ad-hoc-konfererenssamtal

Du kan skapa en ad-hoc-konferens med dina kontakter – sammanför samtalen så skapas ett konferenssamtal.


    
Steg 1    Starta ett samtal med din första kontakt.
Steg 2    Starta ett andra samtal med en annan kontakt, medan det första samtalet parkeras automatiskt.
Steg 3    Välj Mer > Sammanför så slås de två samtalen ihop till ett konferenssamtal.

 

Attachments

  Outcomes