การแก้ไขปัญหา Cisco Jabber สำหรับ Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

ยืนยันการตั้งค่าอุปกรณ์เสียงและวิดีโอ

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์เสียงหรือวิดีโอของคุณ คุณสามารถยืนยันอุปกรณ์ที่เลือกได้


    
ขั้นตอนที่ 1    เลือก Jabber > การกำหนดค่า หน้าต่าง การกำหนดค่าทั่วไป จะเปิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 2    เลือก เสียง/วิดีโอ หน้าต่าง การกำหนดค่าเสียง/วิดีโอ จะเปิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 3    ยืนยันการตั้งค่าอุปกรณ์

ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ

หากพบปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่ง คุณสามารถตรวจสอบสถานะการตั้งค่าของคุณได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณไม่สามารถเข้าใช้งานข้อความเสียงของคุณได้


   
ขั้นตอนที่ 1    เลือก ช่วยเหลือ > แสดงสถานะการเชื่อมต่อ หน้าต่างสถานะการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์จะเปิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 2    ให้ตรวจสอบว่าสถานะของแต่ละเซิร์ฟเวอร์ภายในรายการนั้นแสดงผลเป็น เชื่อมต่อแล้ว
 • หากการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดแสดงผลเป็นเชื่อมต่อแล้ว ให้เลือก คัดลอก เพื่อบันทึกข้อมูลและส่งไปยังผู้ดูแลระบบของคุณ
 • หากการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์แสดงสถานะอื่น ให้เลือก เปิดบัญชี เพื่อยืนยันว่าการตั้งค่าของบัญชีนั้นถูกต้อง หากยังคงพบปัญหา ให้รายงานปัญหากับผู้ดูแลระบบของคุณ

รายงานปัญหา

หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับ Cisco Jabber คุณสามารถสร้างรายงานปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้ดูแลระบบของคุณในการแก้ไขปัญหา

ผู้ช่วยการรายงานปัญหาจะให้คำแนะนำคุณตลอดกระบวนการรายงาน ในรายงานปัญหาที่สร้างขึ้นจะมีบันทึกเหตุการณ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณด้วย


     
ขั้นตอนที่ 1    เลือก ช่วยเหลือ > รายงานปัญหา
ขั้นตอนที่ 2    ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและเลือก ทำต่อ
ขั้นตอนที่ 3    เลือก สร้าง เพื่อสร้างรายงานปัญหา
ขั้นตอนที่ 4    เลือก ส่งรายงาน เพื่อสร้างอีเมลที่คุณสามารถส่งถึงผู้ดูแลระบบของคุณได้

 

Attachments

  Outcomes