Συνομιλία στο Cisco Jabber for Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Έναρξη ομαδικής συνομιλίας


Βήμα 1               Επιλέξτε Jabber > Αρχείο > Νέα ομαδική συνομιλία.
Βήμα 2               Εισαγάγετε τις επαφές που επιθυμείτε να προσκαλέσετε στο πεδίο Άτομα.
Βήμα 3               Καταχωρίστε το θέμα της ομαδικής συνομιλίας.
Βήμα 4               Επιλέξτε Πρόσκληση.

Μεταφορά αρχείων


Βήμα 1               Σε ένα παράθυρο συνομιλίας μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο μεταφοράς αρχείων .
Βήμα 2               Επιλέξτε το αρχείο προς μεταφορά.
Βήμα 3               Επιλέξτε Αποστολή.

Ρύθμιση επιλογών απορρήτου

Μπορείτε να καθορίσετε επιλογές απορρήτου για να ελέγξετε ποιος μπορεί να δει την κατάστασή σας και να σας στείλει μηνύματα. Όταν μπλοκάρετε μια επαφή, αυτό το άτομο δεν μπορεί να δει την κατάσταση διαθεσιμότητάς σας ή να σας αποστείλει άμεσα μηνύματα.


Βήμα 1               Επιλέξτε Jabber > Προτιμήσεις > Απόρρητο.
Βήμα 2               Επιλέξτε τις προτιμήσεις απορρήτου σας στην ενότητα Πολιτικές.
Βήμα 3               Κλείστε το παράθυρο Προτιμήσεις για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

Αποστολή μηνύματος μετάδοσης

Μπορείτε να αποστείλετε εύκολα μεμονωμένα μηνύματα σε μια ομάδα των επαφών σας. Οι αποδέκτες λαμβάνουν τα μηνύματα μετάδοσης με τον ίδιο τρόπο όπως και μια συνομιλία 1:1.


Βήμα 1               Από τη λίστα επαφών σας, επιλέξτε όλες τις επαφές στις οποίες επιθυμείτε να αποστείλετε ένα μήνυμα μετάδοσης.

Εάν επιθυμείτε να αποστείλετε ένα μήνυμα σε μια ολόκληρη ομάδα, επιλέξτε την κεφαλίδα για την ομάδα επαφών.

Βήμα 2               Κάντε δεξί κλικ στις επιλεγμένες επαφές και επιλέξτε Αποστολή μηνύματος μετάδοσης. Εμφανίζεται το παράθυρο Αποστολή μηνύματος μετάδοσης.
Βήμα 3               Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας στο πεδίο κειμένου. Εάν επιθυμείτε να προσθέσετε περισσότερα άτομα στο μήνυμα μετάδοσης, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για τα άτομα αυτά στο πεδίο Άτομα και να τα προσθέσετε.
Βήμα 4               Επιλέξτε Αποστολή.


Attachments

    Outcomes