Προσαρμοσμένες καρτέλες για Cisco Jabber for Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
 

Δημιουργία προσαρμοσμένων καρτελών

Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες καρτέλες που εμφανίζουν περιεχόμενο HTML στο βασικό παράθυρο.


      
Βήμα 1    Επιλέξτε Αρχείο > Νέα προσαρμοσμένη καρτέλα... Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία νέας προσαρμοσμένης καρτέλας.
Βήμα 2    Προσθέστε λεπτομέρειες για την προσαρμοσμένη καρτέλα σας στα ακόλουθα πεδία:
  • Όνομα καρτέλας—Εισαγάγετε ένα προαιρετικό όνομα για την προσαρμοσμένη καρτέλα σας. Το όνομα εμφανίζεται όταν μετακινείτε τον δείκτη επάνω από την καρτέλα.
  • URL σελίδας—Εισαγάγετε το URL του περιεχομένου για την προσαρμοσμένη καρτέλα.
Βήμα 3    Επιλέξτε Δημιουργία. Η προσαρμοσμένη καρτέλα προστίθεται στο κύριο παράθυρο.

Κατάργηση προσαρμοσμένων καρτελών

Μπορείτε να καταργήσετε τις προσαρμοσμένες καρτέλες που δημιουργείτε.


      
Βήμα 1    Επιλέξτε την καρτέλα που θα καταργηθεί.
Βήμα 2    Επιλέξτε Jabber > Αρχείο > Κατάργηση προσαρμοσμένης καρτέλας...
Βήμα 3    Επιλέξτε Κατάργηση. Η καρτέλα καταργείται.

 

Attachments

    Outcomes