Vlastní karty v aplikaci Cisco Jabber pro Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
 

Vytváření vlastních karet

Můžete si vytvářet vlastní karty, které budou v hlavním okně zobrazovat obsah HTML.


      
Krok 1    Zvolte položky Soubor > Nová·vlastní·karta… Otevře se dialogové okno pro vytvoření nové vlastní karty.
Krok 2    Do následujících polí zadejte podrobnosti o vlastní kartě:
  • Název·karty – zadejte volitelný název vlastní karty. Název se zobrazí, když najedete kurzorem na kartu.
  • Adresa·URL·stránky – zadejte adresu URL obsahu vlastní karty.
Krok 3    Zvolte možnost Vytvořit. Vlastní karta se přidá do hlavního okna.

Odebírání vlastních karet

Vlastní karty, které vytvoříte, můžete odebrat.


      
Krok 1    Vyberte kartu k odebrání.
Krok 2    Zvolte položky Jabber > Soubor > Odebrat·vlastní·kartu…
Krok 3    Vyberte položku Odebrat. Dojde k odebrání karty.

 

Attachments

    Outcomes