ผู้ติดต่อใน Cisco Jabber สำหรับ Mac 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

กำหนดค่าปลั๊กอินสมุดที่อยู่บน Mac

คุณสามารถกำหนดค่าตัวเลือกปลั๊กอินที่อยู่ Mac ให้โทรหาผู้ติดต่อของคุณโดยใช้ Cisco Jabber ได้โดยตรงจากสมุดที่อยู่บน Mac ของคุณ


   
ขั้นตอนที่ 1    เลือก Jabber > ติดตั้งปลั๊กอินสมุดที่อยู่บน Mac
ขั้นตอนที่ 2    เลือก Jabber > การกำหนดค่า > ทั่วไป > เปิดใช้งานการผสานการทำงานสมุดที่อยู่บน Mac รีสตาร์ทไคลเอนต์เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงส่งผล

เรียงผู้ติดต่อ

หากต้องการดูผู้ติดต่อที่ว่าง คุณสามารถเรียงผู้ติดต่อของคุณตามสถานะได้


   
ขั้นตอนที่ 1    เลือก มุมมอง > เรียงผู้ติดต่อตาม
ขั้นตอนที่ 2    เลือกว่าจะเรียงผู้ติดต่อตาม สถานะ หรือ ชื่อ ผู้ติดต่อทั้งหมดจะถูกเรียงตามสถานะหรือชื่อ

เพิ่มกลุ่มไดเรกทอรี

คุณสามารถเพิ่มกลุ่มไดเรกทอรีลงในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณได้


    
ขั้นตอนที่ 1    เลือก Jabber > ผู้ติดต่อ > กลุ่มไดเรกทอรีใหม่
ขั้นตอนที่ 2    พิมพ์ชื่อของกลุ่มไดเรกทอรี
ขั้นตอนที่ 3    เลือก ตกลง

กำหนดค่าการแจ้งเตือนเมื่อผู้ติดต่อว่าง

คุณสามารถเลือกรับการแจ้งเตือนเมื่อผู้ติดต่อของคุณว่างได้


   
ขั้นตอนที่ 1    เลือกผู้ติดต่อ กลุ่มผู้ติดต่อ หรือส่วนหัวของกลุ่มผู้ติดต่อ
ขั้นตอนที่ 2    คลิกขวาและคลิก แจ้งเตือนเมื่อว่าง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อผู้ติดต่อแต่ละรายว่าง

 

Attachments

  Outcomes