Cisco Jabber for Mac 11.7'de Konferans Çağrıları

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Köprü Bilgilerini Yapılandırma

Konferans çağrılarınızda kullanılacak alternatif bir numara belirtebilirsiniz.


        
Adım 1    Jabber > Sistem Tercihleri'ni seçin. Tercihler penceresi açılır.
Adım 2    Aramalar sekmesini seçin.
Adım 3    Genel sekmesini seçin.
Adım 4    Konferans hizmetimi kullan seçeneğini belirleyin.
Adım 5    Köprünüz için numarayı veya URI'yi girin.

Yöneticiniz köprü kalıbı eklemediyse bu alanı düzenleyemezsiniz.

Adım 6    (İsteğe bağlı) Toplantı Sahibi PIN'i girin.
Adım 7    (İsteğe bağlı) Konuk PIN'i girin.

Konferans Çağrısı Oluşturma

Hızla iki veya daha fazla kişiyle konferans çağrısı başlatabilirsiniz.
Başlamadan Önce

Çağrı Tercihleri penceresinde Konferans hizmetimi kullan'ın seçildiğinden emin olun.


      
Adım 1    Konferans çağrısı oluşturmak için aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz:
 • Kişi listenizde iki veya daha fazla kişi seçin ve çağrı simgesini seçin.
 • Kişi grubunuzun başlığını seçin ve çağrı simgesini seçin
Adım 2    Konferansa Davet Et penceresinde, davet etmek istediğiniz ek kişileri girin.
Adım 3    Grup sohbetinin konusunu güncelleyin.
Adım 4    Son Kişiler listesinden ek kişileri seçin.
Adım 5    Davet et'i seçin.

Geçici Konferans Çağrısı Oluşturma

Kişilerinizle geçici bir konferans oluşturabilir ve çağrıları birleştirerek konferans çağrısı oluşturabilirsiniz.


    
Adım 1    İlk kişinizle bir çağrı başlatın.
Adım 2    Başka bir kişiyle ikinci bir çağrı başlatın, ilk çağrı otomatik olarak beklemeye alınır.
Adım 3    Diğer > Birleştir'i seçerek iki çağrının konferans çağrısında birleştirilmesini sağlayın.

 

Attachments

  Outcomes