Ομαδικές συνομιλίες στο Cisco Jabber for Mac 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
 

Έναρξη ομαδικής συνομιλίας

Μπορείτε να ξεκινήσετε γρήγορα μια ομαδική συνομιλία με τις επαφές σας.


        
Βήμα 1    Για να δημιουργήσετε μια ομαδική συνομιλία, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:
  • Επιλέξτε δύο ή περισσότερες επαφές στη λίστα επαφών σας και επιλέξτε το εικονίδιο ομαδικής συνομιλίας.
  • Στην καρτέλα Συνομιλίες, επιλέξτε το εικονίδιο νέας συνομιλίας.
  • Επιλέξτε την κεφαλίδα της ομάδας επαφών και επιλέξτε το εικονίδιο ομαδικής συνομιλίας.
Βήμα 2    Στο παράθυρο Πρόσκληση σε συνομιλία, προσθέστε οποιαδήποτε πρόσθετα άτομα θέλετε να προσκαλέσετε.
Βήμα 3    Ενημερώστε το θέμα για την ομαδική συνομιλία.
Βήμα 4    Επιλέξτε οποιαδήποτε πρόσθετα άτομα από την περιοχή Πρόσθετες επαφές.
Βήμα 5    Επιλέξτε Πρόσκληση. Οι προσκλήσεις ομαδικής συνομιλίας αποστέλλονται και η συνομιλία αρχίζει.

Αυτόματη συμμετοχή σε ομαδικές συνομιλίες

Μπορείτε να διαμορφώσετε την εφαρμογή σας για να αποδέχεται αυτόματα ομαδικές συνομιλίες.


      
Βήμα 1    Επιλέξτε Jabber > Προτιμήσεις
Βήμα 2    Επιλέξτε την καρτέλα Συνομιλίες.
Βήμα 3    Επιλέξτε Αυτόματη αποδοχή και συμμετοχή σε ομαδικές συνομιλίες.

 

Attachments

    Outcomes