Kontakty w aplikacji Cisco Jabber dla Mac 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Konfigurowanie wtyczki książki adresowej komputera Mac

Wtyczkę książki adresowej komputera Mac można skonfigurować tak, aby nawiązywać połączenia przy użyciu aplikacji Cisco Jabber bezpośrednio z książki adresowej komputera Mac.


   
Krok 1    Wybierz kolejno opcje Jabber > Zainstaluj dodatek książki adresowej Mac.
Krok 2    Wybierz kolejno opcje Jabber > Preferencje > Ogólne > Włącz integrację książki adresowej Mac, a następnie uruchom klienta ponownie, aby zastosować zmiany.

Sortowanie kontaktów

Aby sprawdzić dostępne kontakty, można je posortować według stanu.


   
Krok 1    Wybierz kolejno opcje Widok > Sortuj kontakty według.
Krok 2    Aby posortować kontakty, wybierz opcję Stan lub Nazwa. Wszystkie kontakty zostaną posortowane według stanu lub nazwy.

Dodawanie grup książki adresowej

Do listy kontaktów można dodać grupę książki adresowej.


    
Krok 1    Wybierz kolejno opcje Jabber > Kontakty > Nowa grupa katalogu.
Krok 2    Wprowadź nazwę grupy książki adresowej.
Krok 3    Wybierz przycisk OK.

Konfigurowanie alertu o dostępności kontaktu

Użytkownik może otrzymywać alert, gdy kontakt stanie się dostępny.


   
Krok 1    Wybierz kontakt, grupę kontaktów lub nagłówek grupy kontaktów.
Krok 2    Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Alarm w przypadku dostępności. Użytkownik zostanie powiadomiony, gdy kontakt stanie się dostępny.

 

Attachments

  Outcomes