Δωμάτια συνομιλίας στο Cisco Jabber for Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
 

Είσοδος σε δωμάτια συνομιλίας

Η είσοδος σε ένα δωμάτιο συνομιλίας σάς επιτρέπει να συμμετέχετε στη συζήτηση ή να διαβάζετε αυτά που λέγονται, όταν πολλαπλά μέλη του δωματίου συνομιλίας μοιράζονται πληροφορίες σε ένα κοινό παράθυρο συνομιλίας. Όλα τα δωμάτια των οποίων είστε μέλος παρατίθενται στην καρτέλα Τα δωμάτιά μου. Εάν ένας διαχειριστής σάς προσθέσει σε ένα δωμάτιο συνομιλίας, αυτό εμφανίζεται αμέσως στην καρτέλα Τα δωμάτιά μου.


      
Βήμα 1    Κάντε κλικ στο εικονίδιο δωματίων συνομιλίας στο βασικό παράθυρο και επιλέξτε Όλα τα δωμάτια.
Βήμα 2    Κάντε περιήγηση για ένα δωμάτιο – τα δωμάτια παρατίθενται αλφαβητικά. Εάν ένα δωμάτιο είναι περιορισμένο σε συγκεκριμένα μέλη, δεν μπορείτε να εισέλθετε στο δωμάτιο εκτός εάν προστεθείτε από τον διαχειριστή. Για τα περιορισμένα δωμάτια των οποίων δεν είστε μέλος, βλέπετε ένα εικονίδιο κλειδώματος αντί για το κουμπί Συμμετοχή.
Βήμα 3    Επιλέξτε Συμμετοχή δίπλα στο δωμάτιο στο οποίο επιθυμείτε να εισέλθετε. Τα δωμάτια στα οποία είστε ήδη μέλος έχουν ένα σημάδι επιλογής δίπλα τους.

Συμμετοχή σε δωμάτια συνομιλίας

Όταν προστεθείτε ως μέλος σε ένα δωμάτιο συνομιλίας, μπορείτε να συμμετέχετε στη μόνιμη αίθουσα συνομιλίας και να βλέπετε το ιστορικό των συζητήσεων.


       
Βήμα 1    Επιλέξτε την καρτέλα Δωμάτια συνομιλίας. Παρατίθενται όλα τα δωμάτια των οποίων είστε μέλος.
Βήμα 2    Κάντε διπλό κλικ στο δωμάτιο στο οποίο επιθυμείτε να εισέλθετε.
Βήμα 3    Προβάλετε την τρέχουσα λίστα συμμετεχόντων στη δεξιά πλευρά του δωματίου συνομιλίας.
Βήμα 4    Διαβάστε τη συζήτηση και εισαγάγετε τα δικά σας μηνύματα συνομιλίας. Το ιστορικό της συνομιλίας είναι μόνιμο. Όταν κάνετε έξοδο από το δωμάτιο συνομιλίας και κλείνετε την εφαρμογή, μπορείτε να επιστρέψετε στη συνομιλία στο σωμάτιο συνομιλίας. Όταν επιστρέφετε στο δωμάτιο συνομιλίας, μπορείτε να προβάλετε τα μηνύματα που στάλθηκαν από άλλα μέλη ενόσω δεν ήσασταν συνδεδεμένοι. Από το δωμάτιο συνομιλίας, επιλέξτε Εμφάνιση περισσότερων για να δείτε παλιότερα μηνύματα.

Αναζήτηση δωματίων συνομιλίας

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για παρουσίες λέξεων-κλειδιών στα δωμάτια συνομιλίας. Γίνεται αναζήτηση μόνο στα δωμάτια των οποίων είστε μέλος.


      
Βήμα 1    Εισαγάγετε έναν όρο αναζήτησης στο πεδίο Αναζήτηση ή κλήση στην εφαρμογή.
Βήμα 2    Επιλέξτε Αναζήτηση μηνυμάτων δωματίου συνομιλίας στη λίστα. Εμφανίζεται ένα παράθυρο αποτελεσμάτων αναζήτησης.
Βήμα 3    Επιλέξτε Enter για να μεταβείτε στο δωμάτιο συνομιλίας στη λίστα ή μπορείτε να περιορίσετε την αναζήτηση χρησιμοποιώντας το εικονίδιο σύνθετης αναζήτησης.

 

Attachments

    Outcomes