แท็บที่กำหนดเองของ Cisco Jabber สำหรับ Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
 

สร้างแท็บที่กำหนดเอง

คุณสามารถสร้างแท็บที่กำหนดเองเพื่อแสดงเนื้อหา HTML ในหน้าต่างหลักได้


      
ขั้นตอนที่ 1    เลือก ไฟล์ > แท็บที่กำหนดเองใหม่... หน้าต่างกล่องโต้ตอบแท็บที่กำหนดเองใหม่จะเปิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 2    เพิ่มรายละเอียดสำหรับแท็บที่กำหนดเองของคุณในช่องต่อไปนี้:
  • ชื่อแท็บ—ป้อนชื่อเสริมสำหรับแท็บที่กำหนดเองของคุณ ชื่อนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลื่อนเคอร์เซอร์ไปวางบนแท็บ
  • URL เพจ—ป้อน URL ของเนื้อหาสำหรับแท็บที่กำหนดเองของคุณ
ขั้นตอนที่ 3    เลือก สร้าง แท็บที่กำหนดเองจะถูกเพิ่มลงในหน้าต่างหลัก

ลบแท็บที่กำหนดเอง

คุณสามารถลบแท็บที่กำหนดเองที่คุณสร้างขึ้นได้


      
ขั้นตอนที่ 1    เลือกแท็บที่ต้องการลบ
ขั้นตอนที่ 2    เลือก Jabber > ไฟล์ > ลบแท็บที่กำหนดเอง...
ขั้นตอนที่ 3    เลือก ลบ แท็บจะถูกลบออก

 

Attachments

    Outcomes