Rozwiązywanie problemów związanych z aplikacją Cisco Jabber dla Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Weryfikowanie ustawień urządzenia audio i wideo

W przypadku problemów z urządzeniami audio lub wideo można sprawdzić wybrane urządzenia.


    
Krok 1    Wybierz kolejno opcje Jabber > Preferencje. Zostanie otwarte okno Preferencje ogólne.
Krok 2    Wybierz opcję Audio/wideo. Zostanie otwarte okno Preferencje audio-wideo.
Krok 3    Sprawdź ustawienia urządzenia.

Sprawdzanie statusu połączenia

W przypadku problemów z działaniem funkcji można sprawdzić status połączenia. Na przykład jeśli nie ma dostępu do wiadomości głosowych.


   
Krok 1    Wybierz kolejno opcje Pomoc > Pokaż stan połączenia. Zostanie otwarte okno statusu połączenia z serwerem.
Krok 2    Sprawdź, czy status każdego serwera na liście to Połączono.
 • Jeśli wszystkie połączenia z serwerem są aktywne, kliknij przycisk Kopiuj, aby skopiować informacje i wysłać je do administratora systemu.
 • Jeśli połączenie z serwerem ma inny status, wybierz opcję Otwórz konta, aby sprawdzić, czy ustawienia konta są poprawne. Jeśli problem nadal występuje, zgłoś go administratorowi systemu.

Zgłoś problem

W razie napotkania problemu z aplikacją Cisco Jabber utwórz raport o problemie, aby pomóc administratorowi systemu w znalezieniu rozwiązania.

Asystent raportowania problemów prowadzi przez proces tworzenia raportu. Wygenerowany raport o problemie zawiera dzienniki z komputera.


     
Krok 1    Wybierz kolejno opcje Pomoc > Zgłoś problem.
Krok 2    Wprowadź informacje na temat problemu i wybierz opcję Kontynuuj.
Krok 3    Wybierz opcję Generuj, aby utworzyć raport o problemie.
Krok 4    Wybierz opcję Wyślij raport, aby utworzyć wiadomość e-mail, którą można wysłać do administratora systemu.

 

Attachments

  Outcomes