ห้องแชทใน Cisco Jabber สำหรับ Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
 

เข้าร่วมในห้องแชท

การเข้าร่วมห้องแชทจะช่วยให้คุณสามารถเข้าร่วมในการสนทนา หรืออ่านสิ่งที่กำลังสนทนากับ โดยที่สมาชิกห้องแชทมากกว่าหนึ่งคนแชร์ข้อมูลกันในหนึ่งหน้าต่างแชทรวม ห้องทุกห้องที่คุณเป็นสมาชิกจะแสดงรายการอยู่ในแท็บ ห้องของฉัน หากผู้ดูแลเพิ่มคุณลงในห้องแชท ห้องแชทจะปรากฏในแท็บ ห้องของฉัน ทันที


      
ขั้นตอนที่ 1    คลิกไอคอนห้องแชทในหน้าต่างหลัก จากนั้นเลือกห้องทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 2    เลือกดูห้องซึ่งจะเรียงตามลำดับตัวอักษร หากห้องใดถูกจำกัดไว้เฉพาะสมาชิกที่กำหนด คุณจะไม่สามารถเข้าร่วมห้องดังกล่าวได้จนกว่าผู้ดูแลจะเพิ่มคุณเข้าไป สำหรับห้องแบบจำกัดซึ่งคุณไม่ใช่สมาชิก คุณจะพบไอคอนตัวล็อคแทนปุ่ม เข้าร่วม
ขั้นตอนที่ 3    เลือก เข้าร่วม ที่อยู่ข้างๆ ห้องที่คุณต้องการเข้าร่วม ห้องที่คุณเป็นสมาชิกอยู่แล้วจะมีเครื่องหมายถูกอยู่ข้างๆ

เข้าร่วมในห้องแชท

เมื่อคุณถูกเพิ่มเป็นสมาชิกของห้องแชท คุณจะสามารถเข้าร่วมในห้องแชทและดูประวัติการสนทนาได้อย่างถาวร


       
ขั้นตอนที่ 1    เลือกแท็บ ห้องแชท ระบบจะแสดงรายการห้องแชททั้งหมดที่คุณเป็นสมาชิกอยู่
ขั้นตอนที่ 2    คลิกสองครั้งที่ห้องที่คุณต้องการเข้า
ขั้นตอนที่ 3    ดูรายชื่อผู้เข้าร่วมในปัจจุบันทางด้านขวาของหน้าต่างแชท
ขั้นตอนที่ 4    อ่านบทสนทนาและพิมพ์ข้อความแชทของคุณเอง ประวัติการสนทนาจะถูกเก็บไว้อย่างถาวร เมื่อคุณออกจากห้องแชทและปิดไคลเอนต์ คุณจะสามารถกลับไปยังการสนทนาภายในห้องดังกล่าวได้ เมื่อคุณกลับไปที่ห้องแชท คุณจะสามารถดูข้อความที่สมาชิกคนอื่นๆ ส่งในระหว่างที่คุณไม่ได้เข้าสู่ระบบได้ จากห้องแชท ให้เลือก แสดงเพิ่มเติม เพื่อดูข้อความเก่า

ค้นหาห้องแชท

คุณสามารถค้นหาประโยคที่มีคำสำคัญภายในห้องแชทของคุณได้ ระบบจะค้นหาเฉพาะห้องที่คุณเป็นสมาชิกเท่านั้น


      
ขั้นตอนที่ 1    พิมพ์คำค้นลงในช่อง ค้นหาหรือโทร ภายในไคลเอนต์
ขั้นตอนที่ 2    เลือกตัวเลือก ค้นหาข้อความห้องแชท ในรายการ หน้าต่างผลการค้นหาจะปรากฏขึ้น
ขั้นตอนที่ 3    เลือก เข้า เพื่อไปที่ห้องแชทในรายการ หรือคุณสามารถปรับเปลี่ยนการค้นหาของคุณได้โดยใช้ไอคอนการค้นหาขั้นสูง

 

Attachments

    Outcomes