Řešení potíží s aplikací Cisco Jabber pro Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Ověření nastavení zvukového zařízení a videozařízení

Máte-li problém se zvukovými zařízeními nebo videozařízeními, můžete vybraná zařízení zkontrolovat.


    
Krok 1    Vyberte možnosti Jabber > Předvolby. Otevře se okno Obecné předvolby.
Krok 2    Vyberte možnost Zvuk·a·video. Otevře se okno Předvolby zvuku a videa.
Krok 3    Zkontrolujte nastavení zařízení.

Kontrola stavu připojení

Dojde-li u některé funkce k potížím, můžete zkontrolovat stav připojení. To lze provést například tehdy, když nemůžete získat přístup k hlasovým zprávám.


   
Krok 1    Vyberte položky Nápověda > Zobrazit·stav·připojení. Otevře se okno stavu připojení k serveru.
Krok 2    Zkontrolujte, jestli má každý uvedený server stav Připojeno.
 • Pokud jsou všechny servery uvedeny jako připojené, zvolte možnost Kopírovat, která umožňuje zaznamenat všechny informace a odeslat je správci systému.
 • Pokud se u některého serveru zobrazuje jiný stav připojení, vyberte možnost Otevřít·účty a zkontrolujte, zda má daný účet správné nastavení. Pokud problém přetrvává, nahlaste jej správci systému.

Hlášení problému

Narazíte-li na potíže s aplikací Cisco Jabber, můžete vytvořit hlášení problému, které pomůže správci vašeho systému problém vyřešit.

Celým procesem vás provede průvodce hlášením problému. Vygenerované hlášení problému obsahuje protokoly z vašeho počítače.


     
Krok 1    Vyberte položky Nápověda > Nahlásit·problém.
Krok 2    Zadejte informace o problému a vyberte možnost Pokračovat.
Krok 3    Výběrem položky Vytvořit vytvořte hlášení problému.
Krok 4    Výběrem položky Odeslat·sestavu vytvoříte e-mail, který můžete odeslat správci systému.

 

Attachments

  Outcomes