Aangepaste tabbladen voor Cisco Jabber voor Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
 

Aangepaste tabbladen maken

U kunt aangepaste tabbladen maken om HTML-inhoud weer te geven in het hoofdvenster.


      
Stap 1    Selecteer Bestand > Nieuw aangepast tabblad... Het dialoogvenster Nieuw aangepast tabblad maken wordt geopend.
Stap 2    Voeg in de volgende velden details in voor uw aangepaste tabblad:
  • Tabbladnaam - Voer een optionele naam voor uw aangepaste tabblad in. De naam wordt weergegeven als u met uw muisaanwijzer over het tabblad beweegt.
  • Pagina-URL - Voer de URL in van de inhoud voor uw aangepaste tabblad.
Stap 3    Selecteer Maken. Het aangepaste tabblad wordt aan het hoofdvenster toegevoegd.

Aangepaste tabbladen verwijderen

U kunt aangepaste tabbladen die u hebt gemaakt, verwijderen.


      
Stap 1    Selecteer het tabblad dat u wilt verwijderen.
Stap 2    Selecteer Jabber > Bestand > Aangepast tabblad verwijderen...
Stap 3    Selecteer Verwijderen. Het tabblad wordt verwijderd.

 

Attachments

    Outcomes