แชทกลุ่มใน Cisco Jabber สำหรับ Mac 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
 

เริ่มต้นการแชตเป็นกลุ่ม

คุณสามารถเข้าร่วมการแชทกลุ่มกับผู้ติดต่อของคุณได้อย่างรวดเร็ว


        
ขั้นตอนที่ 1    หากต้องการสร้างแชทกลุ่ม ให้เลือกหนึ่งในรายการต่อไปนี้:
  • เลือกผู้ติดต่ออย่างน้อยสองรายในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ แล้วเลือกไอคอนแชทกลุ่ม
  • ในแท็บแชท ให้เลือกไอคอนแชทใหม่
  • เลือกส่วนหัวของกลุ่มผู้ติดต่อและเลือกไอคอนแชทกลุ่ม
ขั้นตอนที่ 2    ในหน้าต่าง เชิญเข้าร่วมแชท ให้พิมพ์ชื่อผู้ที่คุณต้องการเชิญ
ขั้นตอนที่ 3    อัพเดตหัวข้อแชทกลุ่ม
ขั้นตอนที่ 4    เลือกบุคคลเพิ่มเติมจากส่วน ผู้ติดต่อเร็วๆ นี้
ขั้นตอนที่ 5    เลือก เชิญ ระบบจะส่งคำเชิญเข้าร่วมแชทกลุ่มและเริ่มต้นการแชท

เข้าร่วมการแชทกลุ่มโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถกำหนดค่าไคลเอนต์ของคุณให้ตอบรับการแชทกลุ่มโดยอัตโนมัติ


      
ขั้นตอนที่ 1    เลือก Jabber > การกำหนดค่า
ขั้นตอนที่ 2    เลือกแท็บ แชท
ขั้นตอนที่ 3    เลือก ตอบรับและเข้าร่วมแชทกลุ่มโดยอัตโนมัติ

 

Attachments

    Outcomes