Spotkania w aplikacji Cisco Jabber dla Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Dodawanie kont spotkań

 

Dodanie witryn Cisco WebEx do aplikacji Cisco Jabber pozwala na szybkie rozpoczynanie konferencji online, dołączanie do nich oraz zarządzanie nimi.

    

W przypadku wdrożeń opartych na chmurze nie można dodać witryny spotkania skonfigurowanej do jednokrotnego logowania (SSO). Taką witrynę należy utworzyć za pomocą narzędzia administracyjnego Cisco WebEx.


       
Krok 1        Wybierz kolejno opcje Jabber > Preferencje > Spotkania.
Uwaga       Nie można edytować ani usuwać witryn skonfigurowanych przez administratora.
Krok 2    Wybierz listę rozwijaną Witryna spotkań.
Krok 3    Z listy rozwijanej wybierz opcję Edytuj witrynę spotkania.
Krok 4    Kliknij przycisk plus (+), aby dodać nową witrynę spotkania.
Krok 5    Wprowadź wymagane ustawienia w następujących polach:
Adres URL witryny
Nazwa witryny Cisco WebEx, na przykład cisco.webex.com
Nazwa użytkownika
Twoja nazwa użytkownika
Hasło
Twoje hasło
Krok 6    Wybierz opcję Zastosuj.

Konfigurowanie informacji o moście

  

W przypadku połączeń konferencyjnych można określić numer alternatywny.   

   

        
Krok 1    Wybierz kolejno opcje Jabber > Preferencje systemowe.     Zostanie otwarte okno preferencji.    
Krok 2    Wybierz kartę Połączenia.    
Krok 3    Wybierz kartę Ogólne.    
Krok 4    Wybierz opcję Użyj mojego numeru dla połączeń konferencyjnych.    
Krok 5    Wprowadź numer lub adres URI dla mostu.          

Jeśli administrator dodał schemat mostu, tego pola nie można edytować.     

     
Krok 6    (Opcjonalnie) Wprowadź kod PIN prowadzącego.    
Krok 7    (Opcjonalnie) Wprowadź kod PIN gościa.    

Tworzenie połączenia konferencyjnego przy użyciu mostu

Zanim rozpoczniesz   

Skonfigurowano informacje o moście. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Konfigurowanie informacje o moście.  

    

   
Krok 1    W oknie czatu grupowego wybierz ikonę połączenia, aby rozpocząć połączenie konferencyjne.    
Krok 2    Nastąpi połączenie z mostem, a uczestnicy otrzymają zaproszenie do dołączenia do połączenia konferencyjnego.

Rozpoczynanie spotkania przy użyciu pokoju osobistego

Zanim rozpoczniesz   

Upewnij się, że w ustawieniach Spotkanie teraz aplikacji Cisco WebEx zaznaczono opcję Użyj pokoju osobistego dla wszystkich moich spotkań natychmiastowych.   

    

   
Krok 1    Wybierz co najmniej jeden kontakt.    
Krok 2    Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Spotkanie teraz.     Nastąpi połączenie z pokojem osobistym, a uczestnicy otrzymają zaproszenie do dołączenia do spotkania.    

Rozszerzanie do pokoju spotkań CMR

   

Przy użyciu usługi Cisco Collaboration Meeting Room (CMR) Cloud na podstawie czatu grupowego można utworzyć połączenie konferencyjne.  

    

   
Krok 1    Upewnij się, że opcja Użyj mojego mostu dla połączenia konferencyjnego nie jest zaznaczona. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Konfigurowanie informacje o moście.    
Krok 2    W trakcie czatu grupowego z uczestnikami wybierz ikonę połączenia.     Nawiązane zostanie połączenie konferencyjne, a uczestnicy otrzymają zaproszenie z możliwością dołączenia do spotkania przy użyciu łącza wideo lub aplikacji Cisco WebEx.    

Dodawanie DTMF do spotkań

   

Do połączenia konferencyjnego można wkleić skopiowane cyfry DTMF.   

    

    
Krok 1    Skopiuj identyfikator spotkania, uczestnika lub kod PIN z zaproszenia na spotkanie.    
Krok 2    W trakcie połączenia wybierz ikonę klawiatury numerycznej.    
Krok 3    Wklej informacje bezpośrednio na klawiaturze numerycznej (COMMAND + V).    

Sterowanie kamerami zdalnymi

Zanim rozpoczniesz   

Ta funkcja jest dostępna, jeśli została włączona przez administratora oraz jest obsługiwana przez system, z którym nawiązuje się połączenie.   

    

   
Krok 1    Po rozpoczęciu połączenia wideo wybierz ikonę Wyświetl elementy sterujące kamerą zdalną.    
Krok 2    Użyj przycisków obrotu, odchylania lub powiększania, aby sterować połączeniem.    
 • W przypadku bezpośrednich połączeń z urządzeniami elementy sterujące umożliwiają obracanie kamery w lewo lub prawo, pochylanie w dół lub odchylanie do góry, a także przybliżanie lub oddalanie.     
 • W przypadku połączeń z mostami elementy sterujące służą do wyboru układu konferencji.         
      

Kamerą można także sterować ręcznie przy użyciu następujących skrótów klawiaturowych:     

                           
OpcjaOpis
Odchylenie w górę      

Strzałka w górę      

Pochylenie w dół      

Strzałka w dół      

Obrót w lewo      

Strzałka w lewo      

Obrót w prawo      

Strzałka w prawo      

Przybliżenie      

Znak plus      

Oddalenie      

Znak minus      


 

Attachments

  Outcomes