Επαφές στο Cisco Jabber for Mac 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Διαμόρφωση προσθήκης βιβλίου διευθύνσεων Mac

Μπορείτε να διαμορφώσετε την επιλογή προσθήκης διευθύνσεων Mac για να καλείτε τις επαφές σας χρησιμοποιώντας το Cisco Jabber απευθείας από το βιβλίο διευθύνσεων Mac.


   
Βήμα 1    Επιλέξτε Jabber > Εγκατάσταση προσθήκης βιβλίου διευθύνσεων Mac.
Βήμα 2    Επιλέξτε Jabber > Προτιμήσεις > Γενικά > Ενεργοποίηση ενσωμάτωσης βιβλίου διευθύνσεων Mac, επανεκκινήστε την εφαρμογή για να θέσετε σε ισχύ.

Ταξινόμηση επαφών

Για την προβολή των διαθέσιμων επαφών σας, μπορείτε να ταξινομήσετε τις επαφές σας κατά κατάσταση.


   
Βήμα 1    Επιλέξτε Προβολή > Ταξινόμηση επαφών κατά.
Βήμα 2    Επιλέξτε είτε Κατάσταση είτε Όνομα για να ταξινομήσετε τις επαφές. Όλες οι επαφές ταξινομούνται κατά κατάσταση ή όνομα.

Προσθήκη ομάδων καταλόγου

Μπορείτε να προσθέσετε μια ομάδα καταλόγου στη λίστα επαφών σας.


    
Βήμα 1    Επιλέξτε Jabber > Επαφές > Νέα ομάδα καταλόγου
Βήμα 2    Εισαγάγετε το όνομα της ομάδας καταλόγου.
Βήμα 3    Επιλέξτε ΟΚ.

Διαμόρφωση ειδοποίησης όταν είναι διαθέσιμη επαφή

Μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε μια ειδοποίηση όταν οι επαφές σας είναι διαθέσιμες.


   
Βήμα 1    Επιλέξτε μια επαφή, ομάδα επαφών, ή κεφαλίδα για την ομάδα επαφών.
Βήμα 2    Κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Ειδοποίηση όταν είναι διαθέσιμος. Λαμβάνετε μια ειδοποίηση όταν κάθε επαφή γίνεται διαθέσιμη.

 

Attachments

  Outcomes