Αντιμετώπιση προβλημάτων για το Cisco Jabber for Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Επαλήθευση ρυθμίσεων συσκευής ήχου και βίντεο

Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα με τις συσκευές σας ήχου ή βίντεο, μπορείτε να επαληθεύσετε τις επιλεγμένες συσκευές.


    
Βήμα 1    Επιλέξτε Jabber > Προτιμήσεις. Ανοίγει το παράθυρο Γενικές προτιμήσεις.
Βήμα 2    Επιλέξτε Ήχος/Βίντεο. Ανοίγει το παράθυρο Προτιμήσεις ήχου/βίντεο.
Βήμα 3    Επαληθεύστε τις ρυθμίσεις συσκευής.

Έλεγχος της κατάστασης σύνδεσης

Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με ένα χαρακτηριστικό, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσής σας. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα φωνητικά μηνύματά σας.


   
Βήμα 1    Επιλέξτε Βοήθεια > Εμφάνιση κατάστασης σύνδεσης. Ανοίγει το παράθυρο κατάστασης σύνδεσης διακομιστή.
Βήμα 2    Για κάθε καταχωρισμένο διακομιστή, επαληθεύστε ότι η κατάσταση που εμφανίζεται είναι Συνδέθηκε.
 • Εάν οι συνδέσεις διακομιστή εμφανίζονται όλες ως συνδεδεμένες, επιλέξτε Αντιγραφή για να καταγράψετε τις πληροφορίες και να τις αποστείλετε στον διαχειριστή του συστήματός σας.
 • Εάν μια σύνδεση διακομιστή εμφανίζει μια διαφορετική κατάσταση, επιλέξτε Άνοιγμα λογαριασμού για να επαληθεύσετε ότι οι ρυθμίσεις είναι σωστές για τον λογαριασμό. Εάν η κατάσταση επιμένει, αναφέρετε ένα πρόβλημα στον διαχειριστή του συστήματός σας.

Αναφορά προβλήματος

Εάν συναντήσετε ένα πρόβλημα με το Cisco Jabber, μπορείτε να δημιουργήσετε μια αναφορά προβλήματος για να βοηθήσετε τον διαχειριστή του συστήματός σας να επιλύσει το πρόβλημα.

Ο Βοηθός Αναφοράς Προβλημάτων σάς καθοδηγεί στη διαδικασία αναφοράς. Η αναφορά προβλημάτων που δημιουργείται περιέχει αρχεία καταγραφής από τον υπολογιστή σας.


     
Βήμα 1    Επιλέξτε Βοήθεια > Αναφορά προβλήματος.
Βήμα 2    Εισαγάγετε τις πληροφορίες σχετικά με το πρόβλημα και επιλέξτε Συνέχεια.
Βήμα 3    Επιλέξτε Δημιουργία για να δημιουργήσετε την αναφορά προβλήματος.
Βήμα 4    Επιλέξτε Αποστολή αναφοράς για να δημιουργήσετε ένα email που μπορείτε να αποστείλετε στον διαχειριστή του συστήματός σας.

 

Attachments

  Outcomes