Czaty grupowe w aplikacji Cisco Jabber dla Mac 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
 

Rozpoczynanie czatu grupowego

W aplikacji można szybko rozpocząć czat grupowy z udziałem kontaktów.


        
Krok 1    Aby utworzyć czat grupowy, wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Z listy kontaktów wybierz co najmniej dwa kontakty, a następnie wybierz ikonę czatu grupowego.
  • Na karcie Czaty wybierz ikonę Nowy czat.
  • Wybierz nagłówek grupy kontaktów, a następnie wybierz ikonę czatu grupowego.
Krok 2    W oknie Zaproś do czatu dodaj inne osoby, które chcesz zaprosić.
Krok 3    Zaktualizuj temat czatu grupowego.
Krok 4    W obszarze Ostatnie kontakty wybierz dodatkowe osoby.
Krok 5    Wybierz opcję Zaproś. Zostaną wysłane zaproszenia do czatu grupowego i czat się rozpocznie.

Automatyczne dołączanie do czatów grupowych

Klienta można skonfigurować tak, aby automatycznie akceptował czaty grupowe.


      
Krok 1    Wybierz kolejno opcje Jabber > Preferencje.
Krok 2    Wybierz kartę Czaty.
Krok 3    Wybierz opcję Automatycznie akceptuj czaty grupowe i dołączaj do nich.

 

Attachments

    Outcomes