Συναντήσεις στο Cisco Jabber for Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Προσθήκη λογαριασμών συναντήσεων

 

Μπορείτε να προσθέσετε τοποθεσίες Cisco WebEx στο Cisco Jabber για να εκκινείτε γρήγορα, να συμμετέχετε και να διαχειρίζεστε συνδιασκέψεις online.

    

Σε αναπτύξεις βασισμένες στο cloud, δεν μπορείτε να προσθέσετε μια τοποθεσία συνάντησης που είναι διαμορφωμένη για SSO – αυτή η τοποθεσία πρέπει να δημιουργηθεί στο εργαλείο διαχείρισης Cisco WebEx.


       
Βήμα 1        Επιλέξτε Jabber > Προτιμήσεις > Συναντήσεις.
Σημείωση       Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ή διαγραφή των τοποθεσιών που προβλέπονται από τον διαχειριστή σας.
Βήμα 2    Επιλέξτε την αναπτυσσόμενη λίστα Τοποθεσία συναντήσεων.
Βήμα 3    Επιλέξτε Επεξεργασία τοποθεσίας συναντήσεων... από την αναπτυσσόμενη λίστα.
Βήμα 4    Επιλέξτε το κουμπί συν (+) για να προσθέσετε μια νέα τοποθεσία συναντήσεων.
Βήμα 5    Εισαγάγετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις στα ακόλουθα πεδία:
URL τοποθεσίας
Το όνομα της τοποθεσίας Cisco WebEx, για παράδειγμα, cisco.webex.com
Όνομα χρήστη
Το όνομα χρήστη σας
Κωδικός πρόσβασης
Ο κωδικός πρόσβασής σας
Βήμα 6    Επιλέξτε Εφαρμογή

Διαμόρφωση πληροφοριών γέφυρας

  

Μπορείτε να καθορίσετε έναν εναλλακτικό αριθμό που να χρησιμοποιείται για τις κλήσεις συνδιάσκεψής σας.   

   

        
Βήμα 1    Επιλέξτε Jabber > Προτιμήσεις συστήματος.     Ανοίγει το παράθυρο προτιμήσεων.    
Βήμα 2    Επιλέξτε την καρτέλα Κλήσεις.    
Βήμα 3    Επιλέξτε την καρτέλα Γενικά.    
Βήμα 4    Επιλέξτε την επιλογή Χρήση του αριθμού μου για κλήσεις συνδιάσκεψης.    
Βήμα 5    Εισαγάγετε τον αριθμό ή το URI για τη γέφυρά σας.          

Εάν ο διαχειριστής σας έχει προσθέσει ένα μοτίβο γέφυρας, δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτό το πεδίο.     

     
Βήμα 6    (Προαιρετικά) Εισαγάγετε το PIN κεντρικού υπολογιστή.    
Βήμα 7    (Προαιρετικά) Εισαγάγετε το PIN επισκέπτη.    

Δημιουργία κλήσης συνδιάσκεψης χρησιμοποιώντας το My Bridge

Πριν ξεκινήσετε   

Έχετε διαμορφώσει τις πληροφορίες γέφυράς σας. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Διαμόρφωση πληροφοριών γέφυρας.  

    

   
Βήμα 1    Στο παράθυρο ομαδικής συνομιλίας, επιλέξτε το εικονίδιο κλήσης για να ξεκινήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης.    
Βήμα 2    Συνδέεστε στη γέφυρά σας και οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μια πρόσκληση για να συμμετάσχουν στην κλήση συνδιάσκεψής σας.

Εκκίνηση συνάντησης χρησιμοποιώντας την προσωπική μου αίθουσα

Πριν ξεκινήσετε   

Διασφαλίστε ότι το στοιχείο Χρήση προσωπικής αίθουσας για όλες τις άμεσες συναντήσεις μου είναι επιλεγμένο στις ρυθμίσεις "Συνάντηση τώρα" στο Cisco WebEx.   

    

   
Βήμα 1    Επιλέξτε μία ή περισσότερες επαφές.    
Βήμα 2    Κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Συνάντηση τώρα.     Συνδέεστε στην προσωπική σας αίθουσα και οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μια πρόσκληση για να συμμετάσχουν στη συνάντησή σας.    

Κλιμάκωση σε αίθουσα συναντήσεων συνεργασίας

   

Μπορείτε να επιλέξετε να δημιουργήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης από την ομαδική συνομιλία σας χρησιμοποιώντας το Cisco Collaboration Meeting Room (CMR) Cloud.  

    

   
Βήμα 1    Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Χρήση της γέφυράς μου για κλήσεις συνδιάσκεψης δεν είναι επιλεγμένη. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Διαμόρφωση πληροφοριών γέφυρας.    
Βήμα 2    Όταν βρίσκεστε σε μια ομαδική συνομιλία με συμμετέχοντες, επιλέξτε το εικονίδιο κλήσης.     Συνδέεστε στην κλήση συνδιάσκεψης και οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μια πρόσκληση για να εισέλθουν στη συνάντηση χρησιμοποιώντας μια σύνδεση βίντεο ή για να εισέλθουν στη συνάντηση χρησιμοποιώντας το Cisco WebEx.    

Προσθήκη DTMF στις συναντήσεις σας

   

Μπορείτε να κάνετε αντιγραφή και επικόλληση ψηφίων διπλού τόνου πολλαπλών συχνοτήτων (DTMF) σε μια κλήση συνδιάσκεψης.   

    

    
Βήμα 1    Αντιγράψτε το αναγνωριστικό συνάντησης, το αναγνωριστικό συμμετέχοντα, ή το PIN από την πρόσκληση συνάντησης.    
Βήμα 2    Όταν βρίσκεστε σε κλήση, επιλέξτε το εικονίδιο πληκτρολογίου.    
Βήμα 3    Επικολλήστε τις πληροφορίες απευθείας με το πληκτρολόγιο (Command + V).    

Έλεγχος καμερών εξ αποστάσεως

Πριν ξεκινήσετε   

Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο σε εσάς εάν υποστηρίζεται από το σύστημα το οποίο καλείτε και εάν είναι ενεργοποιημένο για εσάς από τον διαχειριστή σας.   

    

   
Βήμα 1    Αφού έχετε ξεκινήσει μια κλήση βίντεο, επιλέξτε το εικονίδιο Εμφάνιση ελέγχου κάμερας εξ αποστάσεως.    
Βήμα 2    Χρησιμοποιήστε το κουμπί μετατόπισης, κλίσης και ζουμ για να ελέγξετε την κλήση.    
 • Για απευθείας κλήσεις σε συσκευές, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου για να μετατοπίσετε την κάμερα προς τα αριστερά ή δεξιά, να δώσετε κλίση στην κάμερα προς τα πάνω ή κάτω, και να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την εικόνα.     
 • Για κλήσεις σε γέφυρες, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου για να επιλέξετε τη διάταξη συνδιάσκεψης που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.         
      

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου για χειροκίνητο έλεγχο της κάμερας:     

                           
ΕπιλογήΠεριγραφή
Κλίση προς τα πάνω      

Πλήκτρο πάνω βέλους      

Κλίση προς τα κάτω      

Πλήκτρο κάτω βέλους      

Μετατόπιση προς τα αριστερά      

Πλήκτρο αριστερού βέλους      

Μετατόπιση προς τα δεξιά      

Πλήκτρο δεξιού βέλους      

Μεγέθυνση      

Θετικό πρόσημο      

Σμίκρυνση      

Πλήκτρο αρνητικού προσήμου      


 

Attachments

  Outcomes