หน้าต่างฮับสำหรับ Cisco Jabber สำหรับ Mac 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

หมายเหตุ


เอกสารฉบับนี้อาจมีคุณสมบัติหรือการควบคุมที่ Cisco Jabber สำหรับ Mac ซึ่งคุณกำลังใช้งานนั้นไม่สามารถใช้ได้


1. ข้อความสถานะ

6. ข้อความเสียง

2. แถบการค้นหาหรือโทรออก

7. การประชุม

3. ผู้ติดต่อ

8. กลุ่มที่กำหนดเอง

4. แชต

9. การควบคุมการโทร

5. ล่าสุด

 Attachments

    Outcomes