เริ่มต้นใช้งานด่วน - Cisco Jabber สำหรับ Mac 11.0

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 2Show Document
 • View in full screen mode

สารบัญ

หน้าต่างฮับ


หมายเหตุ


เอกสารฉบับนี้อาจมีคุณสมบัติหรือการควบคุมที่ Cisco Jabber สำหรับ Mac ซึ่งคุณกำลังใช้งานนั้นไม่สามารถใช้ได้

 


              
1. ข้อความสถานะ6. ข้อความเสียง
2. แถบการค้นหาหรือโทรออก7. การประชุม

3. ผู้ติดต่อ

8. กลุ่มที่กำหนดเอง

4. แชต

9. การควบคุมการโทร

5. ล่าสุด

ใช้คอมพิวเตอร์ของฉันในการโทรออก

คุณสามารถบอกให้ Cisco Jabber สำหรับ Mac ส่งการโทรไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณหรือโทรศัพท์ของคุณ


ขั้นตอนที่ 1  จากหน้าต่างฮับ ให้เปิดเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับการควบคุมการโทร
ขั้นตอนที่ 2  เลือกค่าความต้องการ

ฝากสาย

หากไม่ต้องการพลาดสายเมื่อคุณไม่อยู่ที่โต๊ะทำงาน คุณสามารถฝากสายไปที่หมายเลขโทรศัพท์อื่น


ขั้นตอนที่ 1  จากหน้าต่างฮับ ให้เปิดเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับการควบคุมการโทร
ขั้นตอนที่ 2  เลือก โอนสาย ไปยัง และเลือกการกำหนดค่าของคุณ

ใช้การควบคุมการโทร

เมื่อคุณสนทนากับผู้ติดต่ออยู่ คุณสามารถใช้การควบคุมการโทรในการ:

 • ปิดเสียงหรือเปิดเสียงการโทร

 • เริ่มต้นหรือหยุดการใช้วิดีโอ

 • ปรับระดับเสียง

 • แสดงแป้นตัวเลข

 • พักสาย

 • โอนสาย

 • วางสาย

ตั้งค่าอุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์ของฉัน

คุณสามารถเปลี่ยนไมโครโฟนและลำโพงที่ไคลเอ็นต์จะใช้งาน เมื่อคุณมีอุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์อย่างน้อยหนึ่งรายการสำหรับการควบคุมการโทร

   
ขั้นตอนที่ 1  เลือก Jabber > การกำหนดค่า > เสียง/วิดีโอ
ขั้นตอนที่ 2  เลือกตัวเลือกเสียงและวิดีโอที่คุณต้องการให้ไคลเอนต์ใช้ในการส่งและรับเสียงของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถทดสอบเสียงเพื่อตรวจสอบว่าทำงานอยู่หรือไม่
ขั้นตอนที่ 3  ปิดหน้าต่างเพื่อใช้งานการเปลี่ยนแปลง

กำหนดไคลเอ็นต์ของฉันเอง

คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกและค่าความต้องการของ Cisco Jabber เพื่อกำหนดวิธีทำงานของไคลเอ็นต์เอง

ขั้นตอนที่ 1  เลือก Jabber > การกำหนดค่า
ขั้นตอนที่ 2  ทำการเลือกของคุณ

เริ่มต้นการแชตเป็นกลุ่ม

เริ่มต้นแชทกลุ่มกับผู้ติดต่อของคุณได้อย่างสะดวก


     
ขั้นตอนที่ 1  เลือกผู้ติดหนึ่งรายจากในแท็บผู้ติดต่อ
ขั้นตอนที่ 2  จากเมนูคลิกขวา เลือก เริ่มแชทกลุ่ม
ขั้นตอนที่ 3  เพิ่มผู้เข้าร่วมอีกในฟิลด์บุคคล
ขั้นตอนที่ 4  ป้อนเรื่องสำหรับการแชตเป็นกลุ่มของคุณ
ขั้นตอนที่ 5  เลือก เชิญ

ตัวเลือกการแชต

 


คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ในการแชต:

 • ส่งภาพหน้าจอ

 • ส่งไฟล์

 • แก้ไขแบบอักษร

 • แก้ไขสีแบบอักษร

 • ใส่ไอคอนแสดงอารมณ์

 • เพิ่มผู้เข้าร่วมเพื่อสร้างแชทกลุ่ม

เริ่มต้นการประชุม WebEx

เริ่มต้นการประชุม WebEx โดยตรงจากหน้าต่างแชตกับผู้ใช้อื่น โดยไม่ต้องวางกำหนดการประชุมในปฏิทินไว้ก่อน


ขั้นตอนที่ 1  จากหน้าต่างแชต ให้เลือกไอคอน เพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 2  เลือก พบตอนนี้.

ประสานงานกับผู้ติดต่อของฉัน

 


เมื่อแชตกับผู้ติดต่อ คุณสามารถใช้การควบคุมเพื่อ:

 • ใช้หน้าจอร่วมกัน

 • เริ่มต้นการประชุมในห้องประชุมประสานงานของคุณ

 • แสดงหรือซ่อนรายชื่อผู้เข้าร่วม

 • เริ่มต้นการโทรออก

เพิ่มผู้ติดต่อภายนอก

ขณะแชทกับผู้ติดต่อ คุณสามารถใช้ปุ่มควบคุมในการเพิ่มผู้ติดต่อลงในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณได้


     
ขั้นตอนที่ 1  เลือก ผู้ติดต่อ ตามด้วย ผู้ติดต่อใหม่
ขั้นตอนที่ 2  เพิ่มที่อยู่ IM สำหรับผู้ติดต่อ
ขั้นตอนที่ 3  เพิ่มชื่อที่แสดง ซึ่งจะปรากฏอยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อ
ขั้นตอนที่ 4  เลือกกลุ่มที่จะเพิ่มลงในผู้ติดต่อของคุณ
ขั้นตอนที่ 5  เลือก เพิ่ม

เพิ่มกลุ่มไดเรกทอรี

เพิ่มกลุ่มจากไดเรกทอรีองค์กรของคุณลงในผู้ติดต่อของคุณ


   
ขั้นตอนที่ 1  เลือก ผู้ติดต่อ ตามด้วย กลุ่มไดเรกทอรีใหม่
ขั้นตอนที่ 2  ป้อนกลุ่มไดเรกทอรี
ขั้นตอนที่ 3  เลือก เพิ่ม


Attachments

  Outcomes