Möten i Cisco Jabber för Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Lägg till möteskonton

 

Du kan lägga till Cisco WebEx-webbplatser i Cisco Jabber för att snabbt kunna starta, delta i och hantera onlinekonferenser.

    

När det gäller molnbaserade distributioner kan du inte lägga till en SSO-konfigurerad mötesplats. Platsen måste istället skapas i Cisco WebEx-administrationsverktyget.


       
Steg 1        Gå till Jabber > Inställningar > Möten.
OBS!       Platser som tillhandahålls av din administratör kan inte redigeras eller tas bort.
Steg 2    Öppna den nedrullningsbara listan Mötesplats.
Steg 3    Välj Redigera mötesplats ... i den nedrullningsbara listan.
Steg 4    Tryck på plus (+)-knappen för att lägga till en ny mötesplats.
Steg 5    Ange de obligatoriska inställningarna i följande fält:
Plats-URL
Namnet på Cisco WebEx-webbplatsen, till exempel cisco.webex.com
Användarnamn
Ditt användarnamn
Lösenord
Ditt lösenord
Steg 6    Välj Tillämpa

Konfigurera brygginformation

  

Du kan ange ett alternativt nummer som används till konferenssamtal.   

   

        
Steg 1    Gå till Jabber > Systeminställningar.     Fönstret Inställningar öppnas.    
Steg 2    Gå till fliken Samtal.    
Steg 3    Gå till fliken Allmänt.    
Steg 4    Välj alternativet Använd mitt nummer för konferenssamtal.    
Steg 5    Ange numret eller URI:en till din brygga.          

Om din administratör har lagt till ett bryggmönster kan du inte redigera detta fält.     

     
Steg 6    (Valfritt) Ange en värd-PIN-kod.    
Steg 7    (Valfritt) Ange en gäst-PIN-kod.    

Skapa ett konferenssamtal med hjälp av min brygga

Innan du börjar   

Du har konfigurerat din brygginformation. Se Konfigurera brygginformation för mer information.  

    

   
Steg 1    Tryck på samtalsikonen i gruppchattsfönstret för att starta ett konferenssamtal.    
Steg 2    Du ansluts till din brygga och mötesdeltagarna får en inbjudan att delta i ditt konferenssamtal.

Starta ett möte i mitt personliga rum

Innan du börjar   

Kontrollera att Använd personligt rum för alla mina direktmöten är markerat under ”;Träffas nu”;-inställningarna i Cisco WebEx.   

    

   
Steg 1    Välj en eller fler kontakter.    
Steg 2    Högerklicka och välj Träffas nu.     Du ansluts till ditt personliga rum och mötesdeltagarna får en inbjudan att delta i ditt möte.    

Eskalera till ett mötesrum för samarbete

   

Du kan välja att skapa ett konferenssamtal från din gruppchatt med hjälp av Ciscos mötesrum för samarbete i molnet (Cisco Collaboration Meeting Room, CMR).  

    

   
Steg 1    Kontrollera att inte alternativet Använd min brygga för konferenssamtal är markerat. Se Konfigurera brygginformation för mer information.    
Steg 2    Tryck på samtalsikonen när du befinner dig i en gruppchatt med mötesdeltagare.     Du ansluts till konferenssamtalet och mötesdeltagarna får en inbjudan där de kan välja att delta i mötet antingen via videolänk eller med hjälp av Cisco WebEx.    

Lägg till DTMF i dina möten

   

Du kan kopiera och klistra in DTMF (”dual tone multi frequency”)-siffror i ett konferenssamtal.   

    

    
Steg 1    Kopiera mötes-id, deltagar-id eller PIN-kod från din mötesinbjudan.    
Steg 2    Tryck på knappsatsikonen när du är i ett samtal.    
Steg 3    Klistra in informationen direkt på knappsatsen (Command + V)    

Kontroll av FECC-kameror

Innan du börjar   

Denna funktion är endast tillgänglig om det finns stöd för den på systemet som du ringer till, och om den har aktiverats av din administratör.   

    

   
Steg 1    När du har påbörjat ett videosamtal väljer du ikonen Visa kontroll av bortre kamera.    
Steg 2    Använd panorerings-, vinklings- och zoomknappen för att kontrollera samtalet.    
 • Vid direktsamtal till enheter använder du kontrollerna för att panorera kameran åt vänster eller höger, vinkla kameran uppåt eller nedåt och zooma in och ut på kameran.     
 • Vid samtal till bryggor använder du kontrollerna för att välja konferens-layouten som du vill använda.         
      

Du kan även använda följande kortkommandon för att styra kameran manuellt:     

                           
AlternativBeskrivning
Vinkla uppåt      

Uppåtpil-tangenten      

Vinkla nedåt      

Nedåtpil-tangenten      

Panorera vänster      

Vänsterpil-tangenten      

Panorera höger      

Högerpil-tangenten      

Zooma in      

Plustecken      

Zooma ut      

Minusteckentangenten      


 

Attachments

  Outcomes