Κεντρικό παράθυρο για το Cisco Jabber for Mac 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Σημείωση


Το παρόν έγγραφο ενδέχεται να περιέχει λειτουργίες ή στοιχεία ελέγχου που δεν είναι διαθέσιμα στην ανάπτυξη του Cisco Jabber για Mac που χρησιμοποιείτε.


1. Μήνυμα κατάστασης

6. Μηνύματα αυτόματου τηλεφωνητή

2. Γραμμή αναζήτησης ή κλήσης

7. Συναντήσεις

3. Επαφές

8. Προσαρμοσμένες ομάδες

4. Συνομιλίες

9. Στοιχεία ελέγχου τηλεφώνου

5. Πρόσφατες

 Attachments

    Outcomes