Hubbfönstret i Cisco Jabber för Mac 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

OBS!


Det här dokumentet kan innehålla funktioner eller kontroller som inte är tillgängliga i den distribution av Cisco Jabber för Mac som du använder.


1 Statusmeddelande

6. Röstmeddelanden

2 Sök- eller samtalsrad

7. Möten

3 Kontakter

8. Egna grupper

4 Chattar

9. Telefonkontroller

5 Senaste

 Attachments

    Outcomes