Snabbstart – Cisco Jabber för Mac 11.0

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 2Show Document
 • View in full screen mode

Huvudfönster


OBS!


Det här dokumentet kan innehålla funktioner eller kontroller som inte är tillgängliga i den distribution av Cisco Jabber för Mac som du använder.

 


              
1 Statusmeddelande6. Röstmeddelanden
2 Sök- eller samtalsrad7. Möten

3 Kontakter

8. Egna grupper

4 Chattar

9. Telefonkontroller

5 Senaste

Använd min dator för samtal

Du kan begära att Cisco Jabber för Mac vidarebefordrar samtal till din dator eller telefon.


Steg 1  Från ditt hubbfönster öppnar du den nedrullningsbara menyn Telefonkontroller.
Steg 2  Välj preferens.

Vidarebefordra samtal

Om du inte vill missa samtal när du inte är på kontoret, kan du vidarebefordra samtal till ett annat telefonnummer.


Steg 1  Från ditt hubbfönster öppnar du den nedrullningsbara menyn Telefonkontroller.
Steg 2  Välj Vidarebefordra samtal till och ange din inställning.

Använd samtalskontroller

När du är i ett samtal med en kontakt kan du använda samtalskontrollerna för att:

 • slå på och av ljudet under samtalet

 • starta och stoppa videoströmmen

 • justera samtalsvolymen

 • visa knappsatsen

 • parkera samtalet

 • överför samtalet

 • avsluta samtalet.

Konfigurera min telefons tillbehör

Du kan ändra vilken mikrofon och högtalare som används av klienten när du har minst ett telefontillbehör för samtalsstyrning.

   
Steg 1  Gå till Jabber > Inställningar > Ljud/video.
Steg 2  Välj de ljud- och videoinställningar som du vill att programmet ska använda för att skicka och ta emot ljud. Du kan även testa ljudet för att kontrollera att det fungerar.
Steg 3  Stäng fönstret för att tillämpa ändringarna.

Anpassa min klient

Du kan välja bland alternativ och inställningar för Cisco Jabber om du vill anpassa hur din klient fungerar.

Steg 1  Gå till Jabber > Inställningar.
Steg 2  Gör dina val.

Starta en gruppchatt

Starta enkelt en gruppchatt med dina kontakter.


     
Steg 1  Välj en kontakt under fliken Kontakter.
Steg 2  I högerklicksmenyn väljer du Starta gruppchatt.
Steg 3  Lägg till fler deltagare i fältet Personer.
Steg 4  Ange ämnet för din gruppchatt.
Steg 5  Välj Bjud in.

Chattalternativ

 


I en chatt kan du:

 • Skicka en skärmbild

 • Skicka en fil

 • Redigera typsnitt

 • Redigera typsnittsfärg

 • Sätta in en smiley

 • Lägg till mötesdeltagare för att skapa en gruppchatt

Starta ett WebEx-möte.

Starta ett WebEx-möte direkt från ett chattfönster med andra användare utan att behöva schemalägga ett möte i din kalender först.


Steg 1  I chattfönstret väljer du ikonen Mer.
Steg 2  Välj Träffas nu.

Samarbeta med mina kontakter

 


När du chattar med en kontakt kan du använda kontrollerna för att:

 • Dela din skärm

 • Starta ett möte i ditt mötesrum för samarbete

 • Visa eller dölj mötesdeltagarlistan

 • Inleda ett telefonsamtal

Lägg till externa kontakter

När du chattar med en kontakt kan du använda kontrollerna för att lägga till kontakten i din kontaktlista.


     
Steg 1  Välj Kontakter och sedan Ny kontakt.
Steg 2  Lägg till en IM-adress till kontakten.
Steg 3  Lägg till ett skärmnamn som kommer att synas i kontaktlistan.
Steg 4  Välj en grupp att lägga till din kontakt i.
Steg 5  Välj Lägg till.

Lägg till en kataloggrupp

Lägg till grupper från organisationens katalog i dina kontakter.


   
Steg 1  Välj Kontakter och sedan Ny kontaktgrupp.
Steg 2  Ange en kataloggrupp.
Steg 3  Välj Lägg till.


Attachments

  Outcomes