Schůzky v aplikaci Cisco Jabber pro Mac

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

Přidání účtů schůzek

 

Do aplikace Cisco Jabber můžete přidávat weby Cisco WebEx a s jejich pomocí rychle zahajovat online konference, připojovat se do nich a spravovat je.

    

V cloudových nasazeních nelze přidat konferenční web, který má nakonfigurováno jednotné přihlašování. Takový web je třeba vytvořit v nástroji Cisco WebEx Administration Tool.


       
Krok 1        Vyberte možnosti Jabber > Předvolby > Schůzky.
Poznámka       Weby zřízené vaším správcem nelze upravovat ani odstraňovat.
Krok 2    Vyberte rozevírací seznam Server·schůzek.
Krok 3    V rozevíracím seznamu vyberte možnost Upravit·server·schůzky….
Krok 4    Nový konferenční web přidáte výběrem tlačítka plus (+).
Krok 5    Do následujících polí zadejte požadované nastavení:
Adresa·URL
Název webu Cisco WebEx, například cisco.webex.com
Uživatelské jméno
Vaše uživatelské jméno
Heslo
Vaše heslo
Krok 6    Vyberte možnost Použít.

Konfigurace informací o přemostění

  

Můžete zadat alternativní číslo, které se bude používat při konferenčních hovorech.   

   

        
Krok 1    Vyberte možnosti Jabber > Předvolby systému.     Otevře se okno předvoleb.    
Krok 2    Zvolte kartu Hovory.    
Krok 3    Zvolte kartu Obecné.    
Krok 4    Zvolte možnost Použít·moje·číslo·v·konferenčních·hovorech.    
Krok 5    Zadejte číslo nebo identifikátor URI vašeho přemostění.          

Pokud váš správce přidal vzor přemostění, nebude toto pole možné upravovat.     

     
Krok 6    (Volitelné) Zadejte kód PIN hostitele.    
Krok 7    (Volitelné) Zadejte kód PIN hosta.    

Vytvoření konferenčního hovoru pomocí vlastního přemostění

Než začnete   

Nakonfigurovali jste informace o přemostění. Další informace najdete v části Konfigurace informací o přemostění.  

    

   
Krok 1    V okně skupinové konverzace zahajte konferenční hovor výběrem ikony hovoru.    
Krok 2    Připojíte se ke svému přemostění a účastníci obdrží pozvánku k připojení do konferenčního hovoru.

Zahájení schůzky pomocí vlastní osobní místnosti

Než začnete   

Ujistěte se, že je na webu Cisco WebEx v části Sejít se nyní; Nastavení zvolena možnost Pro všechny okamžité schůzky použít osobní místnost.   

    

   
Krok 1    Vyberte jeden nebo více kontaktů.    
Krok 2    Klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Sejít se nyní.     Připojíte se do své osobní místnosti a účastníci obdrží pozvánku k připojení ke schůzce.    

Eskalace do konferenční místnosti pro spolupráci

   

Konferenční hovor můžete vytvořit také ze skupinové konverzace pomocí funkce Cisco Collaboration Meeting Room (CMR) Cloud.  

    

   
Krok 1    Ujistěte se, že není vybrána možnost Pro konferenční hovor použít moje přemostění. Další informace najdete v části Konfigurace informací o přemostění.    
Krok 2    Při skupinové konverzaci s účastníky vyberte ikonu hovoru.     Připojíte se ke konferenčnímu hovoru a účastníci obdrží pozvánku k připojení ke schůzce pomocí odkazu na video nebo pomocí webu Cisco WebEx.    

Přidání tónové volby do vašich schůzek

   

Při konferenčním hovoru můžete kopírovat a vkládat číslice pomocí tónové volby.   

    

    
Krok 1    Zkopírujte ID schůzky, ID účastníka nebo kód PIN z pozvánky na schůzku.    
Krok 2    Během hovoru zvolte ikonu klávesnice.    
Krok 3    Vložte informace přímo do klávesnice (Command + V).    

Ovládání kamer na vzdáleném konci

Než začnete   

Tato funkce je dostupná v případě, že ji podporuje volaný systém, a pokud vám ji povolil váš správce.   

    

   
Krok 1    Po zahájení videohovoru zvolte ikonu Zobrazit·ovládání·kamery·na·vzdáleném·konci.    
Krok 2    Při hovoru ovládejte kameru pomocí tlačítek pro posouvání, naklánění a přiblížení.    
 • V případě přímých hovorů na zařízení můžete pomocí těchto ovládacích prvků posouvat kameru doleva nebo doprava, naklánět ji nahoru či dolů a přibližovat a oddalovat zobrazení.     
 • V případě hovorů s přemostěním můžete pomocí těchto ovládacích prvků zvolit požadované rozvržení konference:         
      

K ručnímu ovládání kamery můžete také používat následující klávesové zkratky:     

                           
MožnostPopis
Naklonit nahoru      

Klávesa šipky nahoru      

Naklonit dolů      

Klávesa šipky dolů      

Posunout doleva      

Klávesa šipky vlevo      

Posunout doprava      

Klávesa šipky vpravo      

Přiblížit      

Klávesa plus      

Oddálit      

Klávesa minus      


 

Attachments

  Outcomes