การโทรใน Cisco Jabber สำหรับ Mac 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Nov 3, 2016
Version 1Show Document
 • View in full screen mode
 

ดูอุปกรณ์เสียงจากหน้าต่างฮับ

คุณสามารถดูและเปลี่ยนอุปกรณ์เสียงและวิดีโอที่คุณกำลังใช้งานได้


     
ขั้นตอนที่ 1    เลือกไอคอนควบคุมโทรศัพท์บนหน้าต่างฮับ
ขั้นตอนที่ 2    เลือก ใช้คอมพิวเตอร์ของฉันในการโทร ระบบจะแสดงอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้
ขั้นตอนที่ 3    หากต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ ให้เลือก การกำหนดค่าเสียง/วิดีโอ...
ขั้นตอนที่ 4    เลือกการกำหนดค่าในหน้าต่าง การกำหนดค่าเสียง/วิดีโอ

ปรับแต่งการแจ้งเตือน

คุณสามารถปรับแต่งลักษณะการรับการแจ้งเตือนสำหรับแชทและการโทรของคุณได้


     
ขั้นตอนที่ 1    เลือก Jabber > การกำหนดค่า > การแจ้งเตือน
ขั้นตอนที่ 2    เลือกการกำหนดค่าของคุณสำหรับการแจ้งเตือน:
 • ข้อความแชท
 • สายโทรเข้าทั้งหมด
 • "ไม่ต้องแสดงการแจ้งเตือนการโทรเมื่อเปิด ""ห้ามรบกวน"""
ขั้นตอนที่ 3    เลือกกำหนดค่าของคุณสำหรับเสียง:
 • ข้อความแชท
 • "อย่าเล่นเสียงเรียกเข้าเมื่อเปิด ""ห้ามรบกวน"""
 • ปิดเสียงทั้งหมดขณะใช้งานการโทร
ขั้นตอนที่ 4    เลือกเสียงเรียกเข้าจากรายการที่มี

เสียงเรียกบนอุปกรณ์ทั้งหมด

คุณสามารถกำหนดค่าเสียงเรียกเข้าและการแจ้งเตือนของคุณให้ดังบนอุปกรณ์ทั้งหมดได้

   
ขั้นตอนที่ 1    เลือก Jabber > การกำหนดค่า > เสียง/วิดีโอ
ขั้นตอนที่ 2    ในส่วน เสียงเรียกเข้าและการแจ้งเตือน ของหน้าต่าง ให้เลือก อุปกรณ์ทั้งหมด

เริ่มต้นใช้การโทรระหว่าง Jabber กันเอง

คุณสามารถโทรหาไคลเอนต์ Cisco Jabber อื่นได้โดยใช้การโทรระหว่าง Jabber กันเอง มีข้อแตกต่างบางประการในการใช้การโทรระหว่าง Jabber กันเอง:

   
 • คุณสามารถทำการโทรระหว่าง Jabber กันเองได้กับผู้ติดต่อเพียงครั้งละหนึ่งรายเท่านั้น

   

 • ขณะที่คุณกำลังใช้งานการโทรระหว่าง Jabber กันเอง หากคุณโทรหาผู้ติดต่ออีกหนึ่งราย การสนทนาที่กำลังใช้งานอยู่จะสิ้นสุดลง

   

 • เมื่อคุณเริ่มต้นใช้งานการโทรระหว่าง Jabber กันเองกับผู้ติดต่อหนึ่งราย และผู้ติดต่อของคุณเริ่มต้นใช้งานการโทรระหว่าง Jabber กันเองกับคุณพร้อมกัน สายของคุณจะเชื่อมต่อกันโดยที่คุณจะได้ไม่ได้การแจ้งเตือนสายเรียกเข้า

   

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ผู้ดูแลของคุณเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้


   
ขั้นตอนที่ 1    เลือกไอคอนการโทรของผู้ติดต่อของคุณ ตัวอย่างเช่น ในรายชื่อผู้ติดต่อหรือในหน้าต่างแชท
ขั้นตอนที่ 2    เลือก การโทร Jabber จากเมนู

ฝากสาย

คุณสามารถโอนสายจาก Cisco Jabber ได้


    
ขั้นตอนที่ 1    เลือก Jabber > การกำหนดค่า > การโทร
ขั้นตอนที่ 2    เลือก โอนสาย
ขั้นตอนที่ 3    ในส่วน โอนสายไปยัง เลือกตัวเลือกจากรายการที่พร้อมใช้งาน หรือเพิ่มหมายเลขใหม่
 1. เพิ่มหมายเลขใหม่ในรายการที่พร้อมใช้งาน โดยเลือกปุ่ม + (บวก)
 2. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ ระบุรหัสประเทศและรหัสพื้นที่

กำลังโทร URI

   

คุณสามารถใช้การโทรผ่าน URI เพื่อโทรหาและวิเคราะห์ผู้ติดต่อด้วย Uniform Resource Identifiers (URI) ได้

   

ผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับ Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) จะสามารถเข้าใช้งานได้โดยใช้ URI ที่เชื่อมโยงของแต่ละคนเท่านั้น

    

ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ที่ชื่อ Anita Perez จะมี SIP URI ต่อไปนี้เชื่อมโยงไว้กับหมายเลขไดเรกทอรีของเธอ: aperez@example.com การโทรผ่าน URI ช่วยให้ผู้ใช้สามารถโทรหา Anita ได้โดยใช้ SIP URI ของเธอแทนหมายเลขไดเรกทอรี

    

ผู้ติดต่อที่นำเข้าจาก Microsoft Outlook

ผู้ติดต่อที่นำเข้าจาก Microsoft Outlook อาจมี SIP URI สำหรับรุ่นที่ออกมาก่อน Apple OS X Maverick เวอร์ชั่น 10.9 สมุดที่อยู่บน Mac อาจไม่แสดงตัวอักษรบางตัว เช่น aperez@example.com อาจแสดงผลเป็น aperezexamplecom อย่างไรก็ตาม คุณจะยังคงสามารถค้นหาและโทรโดยใช้ URI เหล่านี้ได้

ตั้งค่า SIP URI

คุณสามารถสร้าง SIP URI สำหรับผู้ติดต่อในสมุดที่อยู่บน Mac ของคุณได้

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กำหนดค่าปลั๊กอินสมุดที่อยู่ของ Cisco Jabber สำหรับ Mac เรียบร้อยแล้ว


    
ขั้นตอนที่ 1    เลือกผู้ใช้ในสมุดที่อยู่บน Mac ของคุณ แล้วเลือก แก้ไข
ขั้นตอนที่ 2    ภายในส่วนโทรศัพท์ของนามบัตรผู้ติดต่อ ให้เพิ่ม SIP URI สำหรับผู้ติดต่อของคุณ
ขั้นตอนที่ 3    เลือก เสร็จ

การโทรหาผู้ติดต่อโดยใช้ SIP URI

คุณสามารถโทรหาผู้ติดต่อโดยใช้ SIP URI ของผู้ติดต่อได้


   
ขั้นตอนที่ 1    ป้อนตัวอักษรของ URI โดยมีสัญลักษณ์ @ และตัวอักษรตามหลัง @ อย่างน้อยสองตัว ตัวอย่างเช่น aperez@ex บริคเล็ตการโทรจะแสดงผลลัพธ์
ขั้นตอนที่ 2    เลือก โทร ในบริคเล็ต เพื่อโทรหาผู้ติดต่อโดยใช้ SIP URI

โอนสายการโทรที่ใช้งานอยู่


    
ขั้นตอนที่ 1    เลือกไอคอนเมนูเพิ่มเติมและเลือก โอนสาย
ขั้นตอนที่ 2    ค้นหาผู้ที่คุณต้องการโอนสายถึง
ขั้นตอนที่ 3    เลือก โอนสาย จากนั้นสายจะถูกโอน

 

Attachments

  Outcomes